Scania od WISS dla strażaków z OSP Cisie

Ochotnicza Straż Pożarna w Cisiu w województwie śląskim w marcu wzbogaciła się o nowy ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy.

Jest to Scania P360 4×2 z zabudową firmy Wawrzaszek ISS, która posiada zbiorniki wody i środka pianotwórczego o pojemności odpowiednio 4000 i 400 litrów, autopompę Ruberg EH40-R-OPZ o wydajności 4000 litrów na minutę przy ciśnieniu 8 bar, linię szybkiego natarcia umieszczoną nad autopompą i maszt oświetleniowy.

Na wyposażeniu znajduje się armatura wodno-pianowa, sprzęt ratownictwa technicznego, zestaw ratownictwa medycznego, sprzęt burzący, motopompę, pilarki, sprzęt oświetleniowy, podręczny sprzęt gaśniczy, opryskiwacz itp.

Sygnalizacja świetlono-dźwiękowa to m.in. lampy kierunkowe Whelen M4 i M6 2, belki świetlne Federal Signal Split Vision SLR, generator Federal Signal E-Q2B, po dwa głośniki normalnotonowe i niskotonowe Whelen oraz sygnał pneumatyczny Grover.

Wartość samochodu około półtora miliona złotych. Środki pochodziły z budżetu gminy Blachownia, województwa śląskiego i N/WFOŚiGW.

foto. WISS

Exit mobile version