Ochotnicza Straż Pożarna w Damasławku w województwie wielkopolskim od kilku dni posiada nowy ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy.

Nowym nabytkiem jednostki jest Scania P450 XT zabudowana przez firmę Szczęśniak, która posiada na wyposażeniu zbiornik wody o pojemności 7000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 700 litrów, autopompę o wydajności 5200 litrów na minutę, linię szybkiego natarcia, maszt oświetleniowy, działko wodno-pianowe, instalację zraszaczową i wyciągarkę elektryczną.

Wóz kosztował 1 110 690 zł. Środki pochodziły z budżetu gminy Damasławek – 550 tys. zł, N/WFOŚiGW – 370 tys. zł, KSRG – 180 tys. zł i firmy ‘Gabrodrog’ – 10 tys. zł. Wkład własny jednostki wyniósł 690 zł. Zastąpi 35-letniego Stara.

Foto. materiały jednostki

o autorze

Redakcja/Łukasz