Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Gostyninie doposażona została w nowy ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy z funkcją ratownictwa technicznego.

Nowy nabytek jednostki to Scania P410 z napędem 6×6 zabudowana przez firmę Wawrzaszek Inżynieria Samochodów Specjalnych.

Posiada ona zbiornik wody o pojemności 8300 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompę o wydajności 5000 litrów na minutę, działko wodno-pianowe, instalację zraszaczową, linię szybkiego natarcia, maszt oświetleniowy, armaturę wodno-pianową i sprzęt OUO.

Samochód kosztował 1,1 mln zł, zakup został sfinansowany ze środków przekazanych przez Komendę Główną PSP i dotacji z N/WFOŚiGW.

Foto. PSP Gostynin 

o autorze

Redakcja/Łukasz