Sejm przyjął nowelizację ustawy modernizacyjnej

Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy modernizacyjnej, która przewiduje dostosowanie programu modernizacji służb mundurowych do wzrastającej liczby etatów w tych służbach.

Zmiany wynikają z konieczności dostosowania “Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-20” do większej liczby etatów w poszczególnych służbach.

W obowiązującej ustawie pieniądze na wzrost uposażeń funkcjonariuszy zostały ustalone na podstawie liczby etatów funkcjonariuszy w 2016 roku, dlatego „zachodzi konieczność uaktualnienia wielkości środków na podwyżki od 1 stycznia 2019 roku o dodatkowe 2640 etatów i tym samym dostosowania w tym zakresie ustawy modernizacyjnej na 2019 rok do ustawy budżetowej na rok przyszły” – napisano w uzasadnieniu.

Od 2017 roku w policji nastąpił wzrost o tysiąc etatów, w Straży Granicznej – o 700, w Państwowej Straży Pożarnej o 490 i w Służbie Ochrony Państwa o 450.

Zgodnie z nowelizacją dodatkowe wydatki na podwyżki i „wydatki relacjonowane” wyniosą ponad 22,2 mln zł i o tyle wzrośnie ogólna kwota wydatków na realizację programu.

Za przyjęciem nowelizacji głosowało 396 posłów, jeden był przeciw, jeden wstrzymał się od głosu.

Exit mobile version