Przy sprzeciwie całej opozycji i czasami burzliwej dyskusji Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Za ustawą głosowało 224 posłów Prawa i Sprawiedliwości, dwóch z koła Wolni i Solidarni oraz jeden poseł niezrzeszony. Przeciw były wszystkie partie opozycyjne.

Ustawa teraz trafi do Senatu gdzie powinna przejść bez problemu, a następnie na biuro Prezydenta RP.

Zmiany w ustawie przeciwpożarowej polegają na odebraniu Zarządowi Głównemu ZOSP RP środków z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia. Po wejściu w życie ustawy cała suma z firm ubezpieczeniowych będzie trafiła do Komendanta Głównego PSP, który ma ustawowy obowiązek przekazać 50% środków bezpośrednio jednostkom OSP.

W trakcie burzliwej dyskusji posłowie Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej już zapowiedzieli, że w momencie przejęcia władzy w Polsce pieniądze wrócą do Zarządu Głównego ZOSP RP.

o autorze

Redakcja/Łukasz