Jednogłośnie Sejm przyjął ustawę o Ochotniczych Strażach Pożarnych! Teraz czas na Senat.

Głównym elementem ustawy jest dodatek do emerytur dla druhów w wysokości 200 zł, którzy przez co najmniej 25 lat – w przypadku mężczyzn – oraz 20 lat – w przypadku kobiet brali bezpośrednio udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych.

Ustawa zakłada również wprowadzenie legitymacji strażaka ochotnika, która będzie umożliwiała korzystanie ze zniżek. Wzmocniona zostanie także ochrona prawna druhów ochotników. Uregulowane zostały też kwestie odszkodowań dla strażaków ratowników OSP i ich rodzin. Dotyczy to sytuacji uszczerbku na zdrowiu lub śmierci strażaka ratownika OSP lub poniesienia szkody w mieniu w związku z udziałem w działaniach ratowniczych. Projekt wprowadza również możliwość rozliczenia przez jednostki OSP kosztów dostaw energii elektrycznej według najkorzystniejszej taryfy.

Za głosowano 437 posłów, wstrzymał się tylko były szef MSWiA Bartłomiej Sienkiewicz. 

Teraz ustawa trafi do Senatu. Jest szansa, że ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r. 

A tak wyglądała reakcja kierownictwa Komendy Głównej PSP po przyjęciu ustawy. 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl