Sejm uchwalił  dzisiaj budżet państwa na 2018 rok. Wydatki Państwowej Straży Pożarnej wyniosą ponad 2,5 mld złotych.

Tegoroczny budżet państwa przygotowany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości przewiduje, że wydatki Państwowej Straży Pożarnej w części 42 i 85 wyniosą 2 mld 737 mln 208 tysięcy złotych. W porównaniu z budżetem na 2017 rok będą wyższe od 212 mln zł.

Obecnie w Państwowej Straży Pożarnej jest 30 505 etatów, w tym roku liczba ta wzrośnie o 490 etatów. Przecięte uposażenie funkcjonariusza wyniesie 4890 zł, a pracownika cywilnego 3491 zł.

W 2018 roku Komenda Główna PSP będzie realizowała trzy projekty unijne, na ich współfinansowanie lub finansowanie zapisano 21 mln 383 tys. zł.

Na Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy państwo przeznaczy 73 mln zł, a 39 milionów otrzymają jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach tzw. dotacji MSWiA.

Za uchwaleniem budżetu z poprawkami głosowało 240 posłów, przeciw było 185, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Foto. sejm

o autorze

Redakcja/Łukasz