Podczas dzisiejszego posiedzenia, sejm przegłosował poprawkę do projektu budżetowego na rok 2012. Przewiduje ona od 1 października podwyżki w wysokości 300 zł dla strażaków, pograniczników, funkcjonariuszy służby więziennej oraz biura ochrony rządu.

Dzisiejszego dnia posłowie przegłosowali wniosek Platformy Obywatelskiej, który przewidywał podwyżki dla wszystkich służb mundurowych. Fundusze na wzrost wynagrodzeń mają pochodzić z rezerwy na przedziwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – w sumie ponad 76 mln zł.

Podwyżki mają wejśc w życie od 1 października tego roku pod warunkiem, że do tego czasu nie dojdzie do nadzwyczajnych sytuacji, wskutek których pieniądze z tego funduszu nie zostałyby wykorzystane. Zgodnie z poprawką Straż Graniczna otrzyma na wzrost pensji 16,4 mln zł, Państwowa Straż Pożarna 30 mln zł, Biuro Ochrony Rządu 2,2 mln zł, a Służba Więzienna 27,2 mln zł.

Podobne poprawki złożyli posłowie z PSL, SP i PiS. Wnioski opozycyjne przewidywały jednak bezwarunkowe podwyżki dla służb mundurowych, które nastąpiłyby 1 lipca 2012 r.

Za poprawką było 325 posłów, przeciw 112, jeden poseł się wstrzymał.

o autorze

Redakcja