Senatorowie opozycyjnej większości postanowili przygotować projekt ustawy, który zakłada dodatek emerytury dla druhów Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych senatorowie chcą utworzenia ‘dodatek strażacki’.

Zakłada on, że osoba która była co najmniej przez 20 lat czynnym członkiem ochotniczej straży pożarnej, lub pełniła służbę w jednostkach spełniających funkcje analogiczne do funkcji ochotniczych straży pożarnych, działających na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, przysługuje dodatek strażacki do emerytury.

Dodatek to 20 złotych miesięcznie za każdy udokumentowany rok bycia czynnym strażakiem-ochotnikiem, czyli brał bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

Odpowiednie zaświadczenie przygotowane przez MSWiA ma wydawać wójt, burmistrz lub prezydent miasta. 

Według senatorów skutki finansowe dla budżetu państwa nie powinny być wyższe niż 150 mln zł. Przyznali jednak, że nie można określić ilu druhów spełnia wymagania określone w projekcie i podana kwota jest w przybliżeniu.

Oczywiście projekt w Sejmie nie ma szans. Po pierwsze trwają prace nad ustawą o Ochotniczych Strażach Pożarnych i tam ma być rozwiązana sprawa dodatku, a po drugie PiS mając gotowy projekt budżetu państwa na 2021 rok nie zgodzi się na kolejne wydatki.

Foto. Senat 

o autorze

Redakcja/Łukasz