W lutym Wielkopolska Komenda Wojewódzka PSP zorganizowała serię ćwiczeń dla Zakładów Dużego Ryzyka, które znajdują się na terenie województwa wielkopolskiego.

Ćwiczenia przeprowadzono dla zakładu Prefere Resins Poland sp. z o.o. w Trzemesznie oraz Terminala Paliw nr 74 PKN Orlen w Ostrowie Wielkopolskim i Bazy Paliw nr. 4 Pern w Rejowcu. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną odbyły się one w formie aplikacyjnej z wykorzystaniem systemu wideokonferencyjnego. 

W ramach ćwiczeń dla każdego zakładu została przeprowadzana analiza dokumentacji i przećwiczono wybrany scenariusz poważnej awarii przemysłowej zawarty w Zewnętrznym Planie Operacyjno – Ratowniczym. Głównym celem ćwiczeń była analiza oraz  sprawdzenie dokumentacji operacyjnej Zakładów Dużego Ryzyka, w aspekcie zmian dokonanych w procesie technologicznym, sił i środków przewidzianych do likwidacji zagrożenia,  procedur oraz zadań dotyczących zapobiegania, zwalczania i usuwania skutków awarii przemysłowej realizowanych przez wyznaczone podmioty – poinformował mł. asp. Piotr Gładysz z Wydziału Operacyjnego KW PSP Poznań.

W ćwiczeniach uczestniczyli  przedstawiciele Zakładów Dużego Ryzyka, kadra dowódcza Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu, Komend Powiatowych PSP, Policji, Zarządzania Kryzysowego wszystkich szczebli administracyjnych, Państwowego Ratownictwa Medycznego, Centrum Powiadamiania i Ratownictwa, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Specjalistycznych Grup Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego.

Foto. PERN

o autorze

Redakcja/Łukasz