Szkoły pożarnicze Państwowej Straży Pożarnej zakończyły przyjmowanie dokumentów. Na brak chętnych nie mogą narzekać.

Nabory prowadziły cztery szkoły. Szkoła Główna Służby Pożarniczej, która jest jedyną w Polsce uczelnią wyższą Państwowej Straży Pożarnej, jej absolwenci otrzymują tytuł inżyniera pożarnictwa lub magistra inżyniera pożarnictwa i stopień służbowy młodszego kapitana.

Pozostałe trzy szkoły tj. Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu realizują kształcenie na poziomie aspiranckim. Słuchacze tych szkół otrzymują tytuł technika pożarnictwa i stopień służbowy młodszego aspiranta.

Tradycyjnie najwięcej chętnych jest do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Podania złożyło blisko 600 osób, dla porównania w ubiegłym roku było ich blisko 700. Wolnych jest 96 miejsc.

Natomiast na Dzienne Studium Aspirantów w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie i Centralnej Szkole PSP w Częstochowie wpłynęło po 555 podań. W Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu podań jest 552.

W każdej szkole wolnych jest 90 miejsc.

o autorze

Redakcja/Łukasz