Strażacy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego w Łodzi przygotowali 6500 litrów płynu dezynfekującego dla komend PSP z całego województwa łódzkiego.

Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia strażacy-chemicy z łódzkiej czwórki przygotowali 4000 litrów płynu do dezynfekcji powierzchni i 2500 litrów do dezynfekcji rąk.

Płyn dezynfekcyjny wykorzystywany jest podczas bieżącej działalności jednostek ratowniczo-gaśniczych w województwie, ale również podczas działań z osobami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem oraz do utrzymania sterylności namiotów ustawionych przez strażaków przed szpitalami jako polowe izby przyjęć – poinformował bryg. Grzegorz Górczyński, Zastępca Dowódcy JRG 4 w Łodzi.

Jednocześnie strażacy z grupy ratownictwa chemicznego podjęli współpracę z Krajową Administracją Skarbową w celu pozyskania alkoholu etylowego pochodzącego z działalności przestępczej, który zostanie również przeznaczony na potrzeby produkcji środków dezynfekcyjnych.

Funkcjonariusze JRG-4 pomagali także ocenić skład i jakość alkoholu znajdującego się w magazynach KAS-u, który ma zostać przeznaczony jest na potrzeby produkcji płynów dezynfekujących. W ciągu dwóch dni strażacy za pomocą spektrometrów i alkoholomierzy ocenili około 20000 litrów alkoholu etylowego, który zostanie przekazany łódzkim szpitalom i innym organizacjom, które zgłosiły zapotrzebowanie na środki odkażające.

Foto. KM PSP Łódź

o autorze

Redakcja/Łukasz