30 września w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 połączona z Ślubowaniem Podchorążych I Rocznika. 

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariuszowi Błaszczakowi przez dowódcę uroczystości – mł. bryg. Tomasza Klimczaka.

Następnie Rektor-Komendant SGSP nadbryg. Paweł Kępka odebrał akt ślubowania od 84 osób.

Treść ślubowania:

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia − nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”

Warunkiem dopuszczenia do Ślubowania było pomyślne ukończenie pierwszego etapu szkolenia podstawowego w zawodzie strażak dla strażaków w służbie kandydackiej w ramach dwumiesięcznego Zgrupowania Szkoleniowego K-2017, które odbyło się w Przeciwpożarowej Bazie Leśnej SGSP w Zamczysku Nowym. Więcej tutaj

Po uroczystości Ślubowania podchorążych miała miejsce Immatrykulacja.

Delegacja studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I-go i II-go stopnia Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego otrzymała indeksy z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Rektora-Komendanta SGSP.

Wykład inauguracyjny pt. „Stres w życiu codziennym i służbie” wygłosił dwukrotny mistrz olimpijski oraz wielokrotny medalista mistrzostw świata oraz Europy w pchnięciu kulą Tomasz Majewski.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych w osobie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka wraz z zastępcami, generała brygadiera Leszka Suskiego − Komendanta Głównego PSP oraz przedstawiciele środowiska akademickiego i reprezentanci zaprzyjaźnionych instytucji.

Uroczystą oprawę artystyczną zapewniły Orkiestra OSP Nadarzyn i Chór Akademicki SGSP.

o autorze

Redakcja/Łukasz