Szkoła Główna Służby Pożarniczej uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych.

Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 30 października br. Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Jest to historyczne wydarzenie w dziejach Uczelni. Uzyskanie ww. uprawnienia jest dla Uczelni ogromnym sukcesem naukowym, potwierdzającym, że Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego gwarantuje odpowiednio wysoki poziom merytoryczny – napisała Szkoła na swojej stronie.

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego powstał w 2000 roku i jako pierwszy w Polsce rozpoczął tradycje naukowe i dydaktyczne z zakresu ochrony ludności, zarządzania kryzysowego i zarządzania ryzykiem. Na Wydziale prowadzone są badania naukowe w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa powszechnego. Szczególny nacisk położony został na zarządzanie kryzysowe, ochronę ludności, bezpieczeństwo pracy, bezpieczeństwo wewnętrzne, a także społeczne i humanistyczne aspekty bezpieczeństwa.

 

o autorze

Redakcja/Łukasz