SGSP: Powołano Prorektora i Dziekana Wydziału

Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej powołał dzisiaj nowego Prorektora i Dziekana Wydziału.

Nadbrygadier Mariusz Feltynowski z dniem 1 marca powołał:

St. bryg. Zdzisława Salamonowicza na stanowisko Prorektora ds. Kształcenia i Studentów, dotychczasowego Dziekana Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności;

St. kpt. Adriana Bralewskiego na stanowisko Dziekana Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności, dotychczasowego Prodziekana WIBiOL, Kierownika Kierunku Studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

Foto. SGSP

Exit mobile version