7 września we Lwowie gościła delegacja Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na czele z Rektorem-Komendantem nadbryg. Pawłem Kępką. W trakcie wizyty podpisano dwa ważne dokumenty dla współpracy Polski i Ukrainy.

W dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności, Szkoła Główna Służby Pożarniczej i Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia we Lwowie zawarły dwustronne Porozumienie w sprawie wspólnego prowadzenia studiów II stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa prowadzonych przez Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP.

Uroczystego złożenia podpisów pod Porozumieniem dokonał Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP oraz Rektor Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia (LPUBŻ) gen. prof. Mikhaylo Kozyar.

Wspólne studia zostaną utworzone jako specjalność pod nazwą Inżynieria bezpieczeństwa pożarowego na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa i będą prowadzone w formie stacjonarnych studiów II stopnia. Studenci z Ukrainy odbywają I i III semestr studiów oraz egzamin dyplomowy w SGSP, a II semestr w LPUBŻ. Studenci z Polski i krajów innych niż Ukraina pierwszy i trzeci semestr studiów oraz egzamin dyplomowy będą realizowali w LPUBŻ, a semestr drugi w SGSP. Po ukończeniu studiów absolwenci będą odznaczali się wyspecjalizowaną wiedzą w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i cywilnego oraz otrzymają tytuł magistra inżyniera potwierdzony na dyplomach wystawionych przez SGSP oraz LPUBŻ. Istotą podpisanego porozumienia jest także wzajemne poznawanie się studentów polskich i ukraińskich, oparte na rzetelnej wiedzy, znajomości kultur, uczestnictwie w różnych formach życia społecznego oraz przygotowaniu do międzynarodowego rozwoju zawodowego – poinformowały władze SGSP.

Kolejnym ważnym dokumentem jest umowa partnerska dotycząca realizacji projektu pt. „Wsparcie systemu kształcenia ochotniczych straży pożarnych oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych służb ratowniczych na Ukrainie”. Liderem projektu jest SGSP, a partnerami Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia, Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych we Lwowie oraz Stowarzyszenie Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Lwowskiego.

Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu ‘Polska Pomoc 2017’. Głównym celem są wspólne działania na rzecz ewaluacji struktury ukraińskich służb ratowniczych, ich potencjału instruktorskiego oraz budowa nowoczesnego zaplecza szkoleniowego.

Foto. SGSP

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl