W dniu 11 lutego 2011 roku w budynku, będącym częścią kompleksu administracyjno – biurowego, na tyłach dawnego NBP w Siedlcach przy ulicy Piłsudskiego 70 odbyła się pozorowana akcja ratowniczo – gaśnicza. W jednym z pomieszczeń miała miejsce eksplozja gazu.&

O godzinie 11.00 na miejsce zdarzenia dyżurny MSK w Siedlcach dysponuje siły i środki z dwóch siedleckich JRG oraz pozostałe służby ratownicze. Wybuch gazu propan-butan z butli 11 kg miał miejsce na II piętrze w pomieszczeniu socjalnym. Zniszczeniu ulegają ściany działowe oraz wybucha pożar który rozwija się bardzo dynamicznie i obejmuje sąsiednie pokoje biurowe. Występuje duże zadymienie, w tym również na klatce schodowej. Przed przybyciem straży administrator obiektu zarządza ewakuację osób z kompleksu budynków.

Po przybyciu na miejsce jednostek straży pożarnej okazuje się, że w budynku mogą znajdować się ludzie. Strażacy w aparatach ochrony dróg oddechowych rozpoczęli przeszukiwanie pomieszczeń w budynku i ewakuację poszkodowanych. W tym samym czasie prowadzone były działania zabezpieczające miejsce zdarzenia i gaśnicze. Strażacy z JRG nr 1 rozstawili również skokochron. Z uwagi na duże rozmiary zdarzenia dyżurny MSK dysponuje na miejsce dwie jednostki OSP z KSRG: OSP Nowe Opole i OSP Pruszynek.

W budynku znaleziono łącznie 3 osoby. Jedną z nich ewakuowano przy pomocy podnośnika SHD-25. Do dwóch pierwszych osób dostęp był utrudniony w wyniku przygniecenia ich przez elementy ściany:

– mężczyzna lat 40, nieprzytomny, spalone brwi i rzęsy, tętno 92/min;

– mężczyzna lat 25, przytomny, osmalone okolice otworów oddechowych, tętno 100/min.

Trzecia ofiara to mężczyzna lat 4, przytomny ze złamaniem otwartym goleni lewej, tętno 112/min.

Ćwiczenia miały na celu:

 • doskonalenie współpracy z pogotowiem ratunkowym i innymi służbami współdziałającymi,
 • doskonalenie technik ratowniczych związanych wykorzystaniem drabiny mechanicznej oraz podnośnika,
 • sprawdzenie umiejętności ustalania właściwych priorytetów działań przez KDR,
 • doskonalenie taktyki prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w obiektach w miejskiej, zwartej zabudowie,

Zwarta i ścisła zabudowa jest charakterystyczna dla śródmieścia Siedlec. Niniejsze ćwiczenia bardzo skutecznie odzwierciedlały te realia gdyż wjazd na mały plac przy budynku odbywał się przez dwie wąskie bramy. Dym, ewakuacja poszkodowanych, udzielanie pomocy medycznej oraz mały plac ograniczający niektóre manewry skutecznie utrudniają prowadzenie działań. W związku z tym doskonalenie współpracy pomiędzy służbami przy tego typu akcjach jest bardzo ważne. Działania pozwalają również sprawdzić miejską sieć hydrantową, przygotowanie obiektów oraz terenu a także wyszkolenie strażaków. Warto wspomnieć, że właśnie w centrum miasta znajduje się ulica z taką zabudową na którą często strażacy muszą udawać się alarmowo.&

Na zakończenie ćwiczeń, około godziny 12.20 przy budynku w którym się one odbywały, odbyło się ich podsumowanie. Udało się zrealizować wszystkie założone plany i przećwiczyć różne techniki ewakuacji ludzi.

Ćwiczenia odbyły się dzięki uprzejmości jednego z siedleckich deweloperów na budynku przeznaczonym do rozbiórki. W jego miejsce oraz na przyległym terenie powstanie wkrótce galeria handlowa.

Na tym jednak nie skończyły się strażackie działania w budynku. Podczas kolejnych dni strażacy każdej zmiany doskonalili m.in.: gaszenie pożarów i zapobieganie oraz zwalczanie flashover. Więcej w kolejnym artykule.&

Siły i środki biorące udział w ćwiczeniach:

 • Volvo FL 6 – GBA 2/17 381[M]21 z JRG 1 Siedlce,
 • Iveco 140-25 Magirus – SD-37 381[M]51 z JRG 1 Siedlce,
 • Man TGL 12.240 – GBA 2,5/16 &382[M]21 z JRG 2 Siedlce,
 • Man TGL 12.250 – SHD-25 382[M]53 z JRG 2 Siedlce,
 • Volvo FL 280 – GBA 2,5/16 389[M]42 z OSP Nowe Opole,
 • Mercedes Atego 1326 – 389[M]29 z OSP Pruszynek;

oraz:

 • pogotowie ratunkowe,
 • policja,
 • Straż Miejska,
 • pogotowie gazowe,
 • pogotowie energetyczne,
 • przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności UM w Siedlcach.

&

Za pomoc w przygotowaniu artykułu dziękuje bryg. Tomaszowi Krasowskiemu dowódcy JRG nr 2 w Siedlcach.

Tekst: bryg. Tomasz Krasowski, Piotr Strzałek.

Zdjęcia: Piotr Strzałek.&

o autorze

Redakcja