W dniach 14-16 lutego 2011 roku siedleccy strażacy z dwóch Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych doskonalili swoje umiejętności m.in. w gaszeniu rzeczywistego pożaru i ewakuacji poszkodowanych.&

Ćwiczenia odbyły się w przeznaczonym do wyburzenia budynku wchodzącym w skład kompleksu administracyjno – biurowego na tyłach dawnego NBP w Siedlcach przy ulicy Piłsudskiego 70. Był to ciąg dalszy ćwiczeń rozpoczętych 11 lutego br.&

W celu przeprowadzenia ćwiczeń z rzeczywistym pożarem w jednym z pomieszczeń rozpalono ognisko. Po krótkiej chwili (potrzebnej na rozwinięcie się pożaru) strażacy przystąpili do działań w aparatach ochrony dróg oddechowych. &W związku z możliwością przebywania osób poszkodowanych ratownicy weszli do obiektu klatką schodową oraz przy użyciu drabiny. W tym samym czasie prowadzone były działania gaśnicze. Konieczne było także przeprowadzenie wentylacji nadciśnieniowej. W tym celu niezbędne stało się usunięcie kraty z okna przy użyciu piły spalinowej i ustawienie wentylatora oddymiającego w odpowiedniej odległości od otworu okiennego.

Po znalezieniu poszkodowanego strażacy ewakuowali go przy pomocy drabiny. Niniejsza technika jest przydatna m.in. w sytuacji gdy nie ma możliwości skorzystania z podnośnika/drabiny. Wewnątrz obiektu strażacy ćwiczyli wejście do pomieszczenia zagrożonego flashover i jego zwalczanie poprzez schładzanie gazów w strefie podsufitowej. Ponadto celem niniejszych ćwiczeń było:

  • aktywne zapobieganie flashover,
  • stosowanie wentylacji nadciśnieniowej i turbowentylacji podczas pożarów w przestrzeni zamkniętej,
  • wykonanie dostępu do pomieszczenia z szybą pancerną.

Następnego dnia (17.02.2011 r.), po zakończeniu serii ćwiczeń, rozpoczęła się rozbiórka niniejszego budynku co widać na zamieszczonych poniżej zdjęciach.

Za pomoc w przygotowaniu artykułu dziękuję bryg. Tomaszowi Krasowskiemu – dowódcy JRG nr 2 w Siedlcach.

Tekst i zdjęcia: bryg. Tomasz Krasowski, Piotr Strzałek.

o autorze

Redakcja