Anomalie pogodowe, które dają się we znaki wszystkim mieszkańcom naszego kraju skutkują powstawaniem różnych zagrożeń dla życia, przyrody oraz mienia. Jednym z takich zagrożeń są upały mogące być przyczyną powstania pożarów m.in. terenów leśnych. W celu doskonalenia działań gaśniczych jednostek PSP i OSP zorganizowano w Nadleśnictwie Siedlce ćwiczenia z udziałem Kompanii Gaśniczej „SIEDLCE” WOO.

W dniu 15 czerwca 2013 roku około godziny 10.05 osoby postronne oraz dostrzegalnia Nadleśnictwa Siedlce zgłaszają do MSK PSP Siedlce pożar lasu pomiędzy miejscowościami Grabianów a Rakowiec na terenie miasta i gminy Siedlce. Do akcji jedzie ciężki zastęp z JRG 2 w Siedlcach , OSP z gminy Siedlce i samochód gaśniczy z Nadleśnictwa. W chwili dojazdu pali się torf, zarośla oraz las na powierzchni około 3 ha. Jak się wkrótce okazuje przybyłe siły i środki są niewystarczające. KDR z JRG nr 2 informuje MSK o konieczności podesłania kolejnych jednostek. Dyżurny MSK powiadamia OSP z KSRG powiatu siedleckiego, WSKR Warszawa oraz Z-cę Komendanta Miejskiego. W chwili dojazdu kolejnych zastępów OSP z KSRG pożarem objęte jest około 4 ha.

W między czasie organizowane jest zaopatrzenie wodne metodą dowożenia. Wyznaczono punkt czerpania wody w miejscowości Rakowiec na moście nad przebiegającą w okolicy pożaru rzeką Muchawka. Część ochotników przydzielono do przycinki zarośli i niektórych gałęzi w celu sprawnego przejazdu wozów bojowych punktu nawodnienia.

Wysuszone zarośla i trawa na torfach oraz zmiana kierunku wiatru skutkuje objęciem ogniem kolejnych obszarów. KDR zgłasza potrzebę zadysponowania kompanii gaśniczej. MSK informuje WSKR, który poleca alarmowanie Kompanii Gaśniczej „Siedlce” w ramach WOO. Na miejsce zdarzenia dociera Z-ca D-cy JRG, który po rozpoznaniu przejmuje dowodzenie. Trzydzieści minut później dociera Z-ca Komendanta i obejmuje dowodzenie. Prawie godzinę po zgłoszeniu pożaru ogień nadal się rozprzestrzenia obejmując łącznie około 10 ha torfu i lasu.

Zostaje powołany sztab akcji w rejonie koncentracji sił i środków do zadań którego należy m.in.:

 • ocena działań podjętych przez KDR,
 • organizacja łączności,
 • szacowanie sił i środków,
 • sposoby zaopatrzenia w wodę,
 • zabezpieczenie logistyczne działań.

&

Po przybyciu Kompanii Gaśniczej „Siedlce” teren akcji zostaje podzielony na dwa odcinki bojowe. W ramach każdego odcinka bojowego zastępy prowadzą działania gaśnicze w natarciu z dwóch stron pożaru celu ograniczenia jego rozprzestrzeniania a także organizują zaopatrzenie wodne dodatkowo ze stawu przy torfie oraz z miejskiej sieci hydrantowej.

O godzinie 12.20 działania przynoszą spodziewany efekt i pożar zostaje zlokalizowany. Po całkowitym dogaszeniu około 16 ha pogorzeliska działania zostają zakończone o godzinie 13.00. Oprócz walki z „pożarem” wszyscy uczestnicy będący na miejscu ćwiczeń walczyli dodatkowo z … plagą komarów. Po zwinięciu sprzętu jednostki udały się na miejsce zbiórki. Po podsumowaniu ćwiczeń na wszystkich uczestników czekała m.in. grochówka.

&

W trakcie działań zrealizowano wszystkie założone cele ćwiczeń, w tym m.in.:

 1. poznanie terenu szczególnie zagrożonego pożarem z powodu przewagi drzew iglastych, atrakcyjności turystycznej i przebiegu przez las dróg ( w tym obwodnicy Siedlec),
 2. doskonalenie współdziałania jednostek PSP z jednostkami OSP oraz podmiotami współdziałającymi w czasie gaszenia dużych pożarów lasów i torfowisk,
 3. sprawdzenie możliwości taktycznych sił i środków PSP i OSP przy gaszeniu dużych pożarów lasów i torfowisk,
 4. doskonalenie dowodzenia podczas dużych akcji ratowniczo-gaśniczych,
 5. sprawdzenie i doskonalenie łączności podczas dużych akcji ratowniczo-gaśniczych,
 6. doskonalenie sposobów dostarczania wody na miejsce pożaru,
 7. sprawdzenie elementów „Planu Ratowniczego Powiatów siedleckich” i „Sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru Nadleśnictwa Siedlce,
 8. sprawdzenie poziomu wyszkolenia i gotowości operacyjnej Kompani Gaśniczej „Siedlce” WOO, OSP z KSRG powiatu siedleckiego i OSP z gminy Siedlce.

&

&

Siły i środki:

 • KM PSP Siedlce (JRG 1 i JRG 2),
 • JRG Łosice,
 • JRG Mińsk Mazowiecki,
 • OSP: Błogoszcz, Dąbrówka Ług, Gołąbek, Hołubla, Kotuń, Lipno, Mokobody, Nowe Opole (2 zastępy), Pruszyn, Pruszynek, Przywory Duże (2 wozy), Rudka, Sarnaki, Suchożebry, Wielgorz, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn;
 • Nadleśnictwo Siedlce,
 • policja.

&

Tekst i zdjęcia: Piotr Strzałek.

o autorze

Redakcja