<b>Negocjuj</b> z nami ceny Negocjuj z nami ceny
Możliwość <b>rezerwacji</b> produktów Możliwość rezerwacji produktów
Dla zamówień powyżej <b>1000 zł wysyłka gratis!</b> *nie dotyczy gabarytów Dla zamówień powyżej 1000 zł wysyłka gratis! *nie dotyczy gabarytów
Serwis Remiza Serwis Remiza

Dekontaminacja ubrań specjalnych ciekłym dwutlenkiem węgla 10 - 20 kpl.

Informacje o produkcie
Dekontaminacja ubrań specjalnych ciekłym dwutlenkiem węgla LCO2

Liczne światowe badania dowiodły, że strażacy są dwukrotnie bardziej narażeni na śmierć z powodu raka niż reszta społeczeństwa! W odróżnieniu od innych profesji, gdzie skala towarzyszącego ryzyka jest przewidywalna, zawodowi strażaka, obok wielu bezpośrednich niebezpieczeństw wynikających ze specyfiki działań ratowniczych, towarzyszy ryzyko oddziaływania niebezpiecznych substancji także długo po zakończeniu akcji. Dzieje się tak z powodu przenikania skażeń z zanieczyszczonej odzieży przez skórę.

DLATEGO ZANIECZYSZCZONĄ ODZIEŻ OCHRONNĄ I INNE ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ NALEŻY PODDAĆ PROFESJONALNEMU PROCESOWI CZYSZCZENIA.

Kwestią o znaczeniu fundamentalnym jest świadomość, że membrana jako jedna z warstw strażackich środków ochrony indywidualnej bardzo dobrze chroni przed cieczami i parami cieczy, ale z uwagi na swoją porowatą budowę także magazynuje zanieczyszczenia.
Zanieczyszczenia, chociażby takie jak benzen, ksylen, inne policykliczne węglowodory aromatyczne (WWA), azbest, PCB (polichlorowane bifenyle), metale ciężkie, liczne biologiczne czynniki chorobotwórcze, ze względu na właściwości hydrofobowe membrany są trudne albo wręcz niemożliwe do usunięcia w standardowym procesie prania wodnego.

Dwutlenek węgla w fazie ciekłej (LCO2) szybko dyfunduje (przenika przez porowate przegrody), ma niską lepkość i niemal zerowe napięcie powierzchniowe, może więc łatwo penetrować powierzchnię odzieży i innych środków ochrony indywidualnej. LCO2 działa jak rozpuszczalnik, może więc rozpuszczać substancje chemiczne, w tym najgroźniejsze dla zdrowia strażaka policykliczne węglowodory aromatyczne WWA, sadzę, oleje, farby rozpuszczalnikowe i wiele innych zanieczyszczeń niemożliwych do usunięcia w tradycyjnym praniu wodnym

Technologia DECONTEX jest obecnie jedyną na rynku europejskim, która gwarantuje redukcję wszystkich zanieczyszczeń (3 rodzaje kontaminacji), z poszczególnych warstw środków ochrony indywidualnej (ubrania ochronne, rękawice, buty, hełmy, kominiarki), do poziomu poniżej "maksymalnej dopuszczalnej wartości" tj. 1mg/kg pojedynczego WWA i 10 mg/kg jako sumy 24 WWA. *
Nasz serwis eliminuje wszystkie zagrożenia dla zdrowia i życia wynikające z używania skażonych środków ochrony indywidulanej.
Dajemy gwarancję, że jeżeli tylko sami wykonujemy proces czyszczenia odzieży ochronnej spełnia ona wymagania normy PN-EN 469 nawet po 250* cyklach czyszczenia, gdzie przy standardowym praniu „wiek ubrań ochronnych” obliczany jest średnio na 50 cykli czyszczenia.

REKOMENDUJEMY profesjonalną dekontaminację odzieży ochronnej co najmniej 1 x w roku, a także po każdym zdarzeniu, kiedy doszło do głębokiej penetracji odzieży stężonymi dymami pożarowymi lub narażenia jej na ekspozycję toksycznych gazów i par cieczy.

Pełny program konserwacji DECO2FIRE składa się z 10 kroków. Należy nadmienić, że o ile większość tych kroków mogą prowadzić różne podmioty funkcjonujące na rynku - to kroki od 4 do 7 oferowane są tylko przez DECONTEX®


NASZA USŁUGA OBEJMUJE:

  •  Transport - czas realizacji max. 10 dni,
  •  Wstępną inspekcję,
  •  Odplamianie i usuwanie zapachów,
  •  Dekontaminację ciekłym CO2 – unikalna technologia dekontaminacji doprowadzająca odzież   do     zgodności z zapisami Rozporządzenia REACH i Standardu OEKO-TEX 100 klasa 2 i 3,
  •  Dezynfekcję wysokiego poziomu (poziom 3) – usuwanie wszystkich drobnoustrojów ze   współczynnikiem redukcji na poziomie 106 (w tym Sars-coV-2) w temp. 15 C,
  •  Ponowną impregnację – doprowadzającą odzież do całkowitej odporność na wodę, olej i   chemikalia (zgodnie z PN-EN 469), bez negatywnego wpływu na oddychalność (RET).
  •  Kompleksową kontrolę jakości – ręczna kontrola całego zestawu odzieżowego,
  •  Naprawy uszkodzeń mechanicznych - jako dodatkowa opcja nie wliczona w cenę,
  •  Atestacja - certyfikat usługi,
  •  Ekologiczne i oddychające opakowania do wysyłki.

* zgodnie z testowanymi parametrami jakościowymi przez Decontex
* Rozporządzenie REACH i Standard 100 firmy OEKO-TEX

Oceny 0 z 0

Wprowadź ocenę!

Podziel się doświadczeniami dotyczącymi produktu z innymi klientami.