Płatność i dostawa


Zamówione towary dostarczane są pod wskazany przez Kupującego w zamówieniu adres.

Dostępne sposoby dostawy w sklepie:

  • Przesyłka kurierska;
  • Przesyłka kurierska pobraniowa;
  • Paczkomat;
  • Odbiór osobisty.

Klient zostanie powiadomiony o terminie dostawy po tym jak towar zostanie nadany przez Sklep (nastąpi zmiana statusu zamówienia). Zmiana terminu dostawy może nastąpić wyłącznie na skutek takich uzgodnień Klienta bezpośrednio z firmą Kurierską. Dostawy Produktów odbywają się w dni robocze.

Koszty wysyłki ponosi Klient - osoba składająca zamówienie na Produkt.

W przypadku Zamówienia kilku Produktów zostaną one dostarczone jedną przesyłką w terminie odpowiadającym najdłuższemu z terminów oczekiwania wskazanemu dla zamówionych Produktów, widocznemu przy każdym z Produktów w Sklepie.

Koszt dostawy zależy od sposobu dostarczenia towarów do Klienta i wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

Koszty transportu (dostawy) ponosi Kupujący.

W przypadku dostawy poza teren Rzeczpospolitej Polskiej dostawa oraz jej koszty uzgadniane są indywidualnie za pośrednictwem maila oraz telefonu.

Dostawa nie będzie obejmowała dodatkowych czynności w szczególności kosztów rozładunku w miejscu dostawy i wniesienia towarów do budynków i pomieszczeń, a jedynie dostawę pod wskazany adres, gdzie Kupujący będzie zobowiązany do rozładunku i odebrania towaru na swój koszt i ryzyko.

Odbiór osobisty przez Klienta możliwy jest pod adresem Magazyn Remiza sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 224, 02-495 Warszawa w dni robocze w godzinach 8-16 po wcześniejszym potwierdzeniu dostępności produktu w drodze mailowej lub telefonicznej.

Przy odbiorze towarów Kupujący jest zobowiązany sprawdzić towar pod względem ilości i jakości. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń w czasie odbioru towaru w odbieranej przesyłce należy sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kuriera i odmówić przyjęcia towaru.

Termin dostawy Produktu do Klienta na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie potwierdzenia Zamówienia podano inny termin. Terminy dostawy poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej uzgadniane są indywidualnie z Klientem.

Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się:

  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.