Komenda Główna PSP opublikowała kolejny skrypt. Tym razem jest on przeznaczony do szkolenia z zakresu ratownictwa chemicznego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym.

Skrypt składa się z siedmiu rozdziałów:

  1. Ratownictwo chemiczne i ekologiczne realizowane przez KSRG w zakresie podstawowym
  2. Zagrożenia powodowane przez materiały niebezpieczne
  3. Środki ochrony indywidualnej
  4. Urządzenia i techniki pomiarowe
  5. Techniki kontrolowania emisji substancji niebezpiecznych
  6. Działania ratownicze
  7. Dekontaminacja

Foto. mł. bryg. Artur Ankowski

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl