W dniach 29-30 września Śląska Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej zorganizowała ćwiczenia pod kryptonimem ‘LASY 2021’.

Ćwiczenia odbyły się w Jaworznie, w okolicach zalewu Sosina. Miały na celu sprawdzenie przygotowania Centralnego Odwodu Operacyjnego do pożarów wielkoobszarowych, w tym dostarczanie wody na duże odległości czy sprawdzenie organizacji pracy sztabu i zaplecza logistycznego podczas długotrwałych działań.

Wzięły w nich udział Kompanie Gaśnicze COO ‘SOŁA’ i ‘PORAJ’ oraz inne wydzielone siły i środki i służby z którymi współpracuje straż pożarna.

Foto. Kamil Maciejewski i KW PSP Katowice

o autorze

Redakcja/Łukasz