Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach ogłosiła dzisiaj przetarg na dostawę nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych dla podległych komend.

Przedmiotem postępowania jest dostawa sześciu samochodów, zamówienie zostało podzielone na cztery części:

Część pierwsza. Dostawa dwóch ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych na podwoziu z kabiną brygadową, silnikiem mocy min. 350 KM, napędem 4×4, skrzynią biegów automatyczną lub zautomatyzowaną. Wyposażenie: zbiornik wody 5000 – 6000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, działko wodno-pianowe, autopompa o wydajności min. 3200 l/min, wyciągarka, linia szybkiego natarcia, maszt oświetleniowy, instalacja zraszaczowa.

Część druga. Dostawa dwóch ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych 4×2 z wyposażeniem jak w części pierwszej.

Część trzecia. Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4×4 z silnikiem o mocy 300 KM, zbiornikiem wody 2500 – 3000 litrów, autopompą o wydajności 2400 l/min, działkiem wodo-pianowym itp.

Część czwarta. Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4×2, parametry jak w części trzeciej.

Odbiorcy

Ciężkie samochody ratowniczo – gaśnicze 4×4 trafią do Komend w Częstochowie i Wodzisławiu Śląskim, ciężkie samochody 4×2 do komend w Gliwicach i Pszczynie.

Średni samochód ratowniczo – gaśniczy z napędem 4×4 otrzyma komenda w Kłobucku, a z napędem 4×2 komenda w Raciborzu.

Zamówienie powinno zostać zrealizowane do końca listopada 2021 roku.

Foto. KM PSP Tychy  

o autorze

Redakcja/Łukasz