Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach w ramach ’Programu modernizacji’ prowadzi przetarg na dostawę ubrań specjalnych według nowego wzoru.

Przedmiotem postępowania pn.: „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej woj. śląskiego – ubrania specjalne” jest dostawa 533 kompletów: ubranie specjalne + kurtka lekka.

Ubranie specjalne powinno składać się z kurtki i spodni w kolorze żółtym w odcieniu naturalnego aramidu. Konstrukcja ubrania powinna stanowić wielowarstwowy układ gwarantujący spełnienie wymagań określonych w normie PN-EN 469 poziom wykonania 2.

Kurtka lekka ubrania specjalnego o konstrukcji jednowarstwowej powinna zostać wykonana zgodnie z normą PN-EN 15614.

Zgodnie z projektem umowy komplety do końca listopada br. powinny trafić do wszystkich Komend Powiatowych i Miejskich na terenie województwa śląskiego i Komendy Wojewódzkiej PSP. Najwięcej trafi do Komend Miejskich PSP w Katowicach (41 kpl) i Gliwicach (40 kpl.)

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl