&

W dniach 13-14 kwietnia w Ślesinie (woj. kujawsko-pomorskie) odbyło się szkolenie dla druhen i druhów w zasadach sędziowania zawodów młodzieżowych drużyn pożarniczych.

&

Celem szkolenia jest przygotowanie do sędziowania Młodzieżowych Zawodów Pożarniczych według regulaminu międzynarodowego CTIF. Dzięki uprzejmości Komendy Powiatowej PSP i zarządu powiatu ZOSP po raz pierwszy przeprowadzono szkolenie na terenie powiatu nakielskiego. Uczestniczyło w nim ok. 50 druhen i druhów.&

&Szkolenie otworzył przewodniczący Wojewódzkiego Kolegium Sędziowskiego Sportów OSP druh Leszek Szmyt oraz komendant powiatowy PSP st. bryg. Roman Kłos i gospodarz dh Kazimierz Białczyk – naczelnik OSP Ślesin.

W pierwszym dniu szkolenie odbyło się z zakresu znajomości ćwiczenia bojowego. Kandydaci mieli możliwość nauki w praktyce, ponieważ w szkoleniu uczestniczyła Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza – dziewcząt , która zaprezentowała umiejętności na torze.

Natomiast w drugim dniu omówiono elementy sztafety. Szkolenie zakończyło się testem składającym się z 20 pytań. Ok 60% dobrych odpowiedzi gwarantowało otrzymanie świadectwa ukończenia kursu.

Szkolenie poprowadzili dh Wojciech Kowalczyk, dh. Ewa Szmyt, dh Stanisław Rychlewski i dh. Marek Schimelpfenig.

&

&

o autorze

Redakcja