W dniach 29 i 30 października w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie odbyło się ślubowanie XXIV turnusu Dziennego Studium Aspirantów.

Konieczność zachowania reżimu sanitarnego i troska o bezpieczeństwo zdrowotne wymusiło podział uroczystości na dwa dni. Do uroczystej przysięgi przystąpiło 90 słuchaczy w tym jedna kobieta. Funkcję dowódcy kompani pełni asp. Maciej Szadkowski. Dowódcą uroczystości był st. kpt. Dawid Kręciwilk. Po złożeniu roty Ślubowania, słuchacze zostali przyjęci w poczet kadetów Centralnej Szkoły PSP, a tym samym zwiększyli szeregi funkcjonariuszy służby kandydackiej Państwowej Straży Pożarnej – informuje szkoła.

30 października w uroczystości wziął udział Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Adam Konieczny. Następnie w obecności Komendanta Centralnej Szkoły PSP bryg. Piotra Placka dokonał wizytacji szkolnych obiektów.

Foto. CS PSP 

o autorze

Redakcja/Łukasz