W dniu 23 października 2015 roku o godzinie 12:00  w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyła się uroczystość  Ślubowania słuchaczy XIX turnusu Studium Dziennego Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej.

Ślubowanie było poprzedzone uroczystą Mszą na Jasnej Górze. W Mszy Świętej wzięła udział kadra szkoły, ślubujący, zaproszeni goście oraz rodziny i znajomi słuchaczy. Wśród zaproszonych gości obecny był Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz.

Przed oficjalną przysięgą młodzi strażacy musieli jednak zmierzyć się z pewnymi przeszkodami. Na samym początku sprawdzana była ich wiedza oraz sprawność fizyczna. Młodzi uczniowe przeszli rówież dwumiesięczne przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej w trudnych i niecodziennych warunkach. Okres unitarny, to doskonały sprawdzian dla siły charakteru, wytrwałości oraz współpracy z innymi. Egzamin ten zdali celująco.

Ślubowanie CS PSP

Do przysięgi przystąpiło 83 słuchaczy, którzy po złożeniu Ślubowania zostali przyjęci w poczet kadetów CS PSP a tym samym zwiększyli szeregi funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Do Ślubowania na sztandar Centralnej Szkoły zostali wyróżnieni czterej słuchacze: Dąbal Edward, Łupieżowiec Łukasz, Myrta Mateusz, Utarta Kamil.

Promocję zaszczycili swoją obecnością parlamentarzyści w imieniu których przemawiała Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Pani Izabela Leszczyna oraz władze samorządowe w imieniu których przemawiał Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy Pan Jarosław Marszałek. Obecni byli również komendanci wojewódzcy PSP, komendanci szkół PSP, komendanci powiatowi i miejscy PSP, byli Komendanci Centralnej Szkoły,  przedstawiciele Klubu Generałów PSP oraz przedstawiciele służb mundurowych, kuratorium, okręgowej komisji egzaminacyjnej, duchowieństwa oraz  uczelni wyższych.

Na zakończenie uroczystości odbyła się defilada w której oprócz kompanii szkolnych, kompanii ślubujących, wzięła udział Orkiestra Reprezentacyjna  Straży Granicznej .

o autorze

anita998
Jestem osobą wiecznie uśmiechniętą i pozytywnie nastawioną do życia.Interesuje się fotografią i pożarnictwem. Ze strażą jestem związana od 3 lat. Współpracuje również z redakcją częstochowa998.pl