10 października 2019 roku 99 słuchaczy Dziennego Studium Aspiranckiego XXIX złożyło uroczyste ślubowanie na placu szkoły. Od tego momentu do dnia ukończenia nauki będą kadetami. Wydarzenie poprzedzone było mszą świętą w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Trójcy w Poznaniu, którą koncelebrował kapelan wielkopolskich strażaków ks. Mateusz Drob.

Zgodnie z pożarniczym ceremoniałem kulminacyjna część wydarzenia rozpoczęła się od złożenia przez dowódcę uroczystości kpt. Przemysława Zaradniaka meldunku. Po nim nastąpił przegląd pododdziałów i przywitanie strażaków przez dyrektora Biura Szkolenia Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Tomasza Naczasa.

Jako gospodarz pierwszy głos zabrał komendant Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu st. bryg. dr inż. Jan Kołdej. Powitał wszystkich przybyłych, a słuchaczom podziękował za podjęcie nauki w poznańskiej szkole pożarniczej,  która przez najbliższe dwa lata stanie się ich domem. Komendant podziękował również za ich gotowość do pełnienia służby na rzecz osób zagrożonych i potrzebujących, a rodzicom i bliskim pogratulował wychowania córki i synów w duchu patriotycznych tradycji i wartości.

Słowa uznania i wdzięczności skierował także do kadry szkoły, która przygotowuje kadetów do dalszej ścieżki służbowej i rozpoczęcia w dalszym etapie służby stałej w jednostkach organizacyjnych PSP.

Z okazji ślubowania do szkoły wpłynęło wiele okolicznościowych adresów w tym odczytany podczas uroczystości adres komendanta głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego.

Komendanta głównego PSP podczas uroczystości reprezentowali:

– st. bryg. Tomasz Naczas, dyrektor Biura Szkolenia KG PSP;
– bryg. Norbert Solan, naczelnik w Biurze Szkolenia KG PSP;
– st. kpt. Krzysztof Batorski, Gabinet Komendanta Głównego.

Opracowanie: bryg. Tomasz Wiśniewski – SA PSP w Poznaniu
Zdjęcia: st. asp. Waldemar Ratajczak – SA PSP w Poznaniu

o autorze

Redakcja/Łukasz