27 października 94 słuchaczy XXVII rocznika Dziennego Studium Aspirantów złożyło uroczyste ślubowanie na placu apelowym Szkoły.

Ślubowanie poprzedzone zostało uroczystą mszą św. w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Trójcy w Poznaniu, gdzie błogosławieństwa młodym strażakom udzielił ks. proboszcz Marek Matyba.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili liczni, znamienici goście, m.in.

  • Tadeusz Dziuba — poseł na Sejm RP,
  • st. bryg. Tadeusz Jopek — zastępca komendanta głównego PSP,
  • Zbigniew Hoffmann — wojewoda wielkopolski,
  • gen. poż. Andrzej Stefanowski — były komendant główny Straży Pożarnych,
  • bryg. Andrzej Bartkowiak – wielkopolski komendant wojewódzki PSP,
  • nadbryg. Ryszard Kamiński – były komendant wojewódzki PSP w Poznaniu,
  • st. bryg. Edward Pruski – dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach,
  • mł. bryg. Jacek Michalak – komendant miejski PSP w Poznaniu,
  • byli komendanci Szkoły na czele ze st. bryg. Witoldem Gołębowskim,

a także: przedstawiciele Policji, Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Straży Miejskiej i innych służb oraz instytucji na co dzień związanych ze Szkołą, przedstawiciele mediów oraz rodziny i przyjaciele naszych słuchaczy.

Uroczystego błogosławieństwa udzielił mazowiecki kapelan strażaków ks. kpt. Jerzy Sieńkowski, acałość ceremonii przebiegała przy akompaniamencie Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod batutą nadkom. Adama Witiwa.

Od tej chwili, przez niespełna dwa lata wytężonej nauki rzemiosła pożarniczego, będą mogli z dumą nosić miano kadeta.

Foto. SA PSP Poznań

o autorze

Redakcja/Łukasz