– Panie są filarami służb podległych MSWiA, a naszą wspólną szefową jest pani premier Beata Szydło – powiedział minister Mariusz Błaszczak na spotkaniu z funkcjonariuszkami służb podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji w dniu 8 marca 2017 r.

Blisko jedna czwarta zatrudnionych w Straży Granicznej to panie, jest ich 3.704. W Policji służy 15.658 kobiet – to 15% ogółu. W Państwowej Straży Pożarnej pracują 1183 panie. Kobietą jest prawie co dziesiąty pracownik BOR-u.

– Panie pracują na pierwszej linii, pełnią też funkcje kierownicze, nadinsp. Helena Michalak jest zastępcą Komendanta Głównego Policji – dodał minister Mariusz Błaszczak.

Szef MSWiA podziękował Paniom, za łączenie służby, z domowymi obowiązkami i realizacją swoich pasji, życzył także kolejnych sukcesów. Funkcjonariuszki wierne składanej przysiędze służą Polsce i Polakom, strzegą bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, chronią największą wartość: ludzkie życie, nawet z narażeniem własnego.

Choć nie wszystkie funkcjonariuszki uprawiają sport wyczynowo, to stawiają sobie poprzeczkę bardzo wysoko. Uczestniczki spotkania profesjonalnie podchodzą do służby, angażują się w charytatywną pomoc, działają na rzecz lokalnych społeczności, honorowo oddają krew, niektóre są mistrzyniami sportów walki i trenerami, inne realizują pasje artystyczne.

Uczestnicy spotkania w MSWiA z dużym zainteresowaniem obejrzeli wystawę fotograficzną w Sali im. Władysława Stasiaka. Zdjęcia pokazujące funkcjonariuszki w czasie służby są dowodem na to, że trzeba mieć siłę i odwagę by pokonać stereotypy, i wybrać życiową ścieżkę zwyczajowo kojarzoną z mężczyznami. Obiektyw uchwycił panie w najróżniejszych sytuacjach, jednak ani mundur polowy, ani strój taktyczny, ani ciężki ekwipunek nie jest w stanie pozbawić ich kobiecego piękna.

Wyjątkowe funkcjonariuszki PSP, z którymi spotkał się minister Mariusz Błaszczak

ST. SEKC. MGR INŻ. RENATA GOLLY – w 2011 r. po szkoleniu podstawowym w Przeciwpożarowej Bazie Leśnej w Zamczysku Nowym oraz Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie skierowana do służby w SGSP. W 2014 r. ukończyła z wyróżnieniem szkolenie uzupełniające strażaka ochrony przeciwpożarowej w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie. W lutym 2017 r. oddelegowana do Komendy Głównej PSP. W 2015 r. publikowała artykuły na łamach „Przeglądu Pożarniczego”. Jej pasja to także fotografia: początkowo krajobrazowa i przyrodnicza, z czasem fotoreportaż i zdjęcia portretowe.

ST. KPT. IWONA KOZICKA – kierownik sekcji w Wydziale Kadr Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie. Po ukończeniu w 2000 r. dziennego studium aspirantów w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie rozpoczęła służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim. W roku 2013 ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami dla kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. Obecnie nadzoruje system kształcenia i doskonalenia zawodowego w jednostkach organizacyjnych PSP województwa mazowieckiego, a także system szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych. Większą część wolnego czasu poświęca na sport: jazdę na rowerze, rolki, bieganie.

KPT. AGNIESZKA NIEDOBYLSKA – specjalista w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie. W służbie od 2006 r. Po ukończeniu w 2012 r. Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, skierowana do służby w sekcji kontrolno-rozpoznawczej Komendy Powiatowej PSP w Piasecznie. W Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie pełni służbę od 2017 r. Zdobyła IV miejsce na Mistrzostwach Europy Policjantów i Strażaków w Glasgow w pływaniu. Jest trenerem kulturystyki oraz instruktorem fitness. Jej największą pasją stał się CrossFit.

ST. KPT. MGR INŻ. MAŁGORZATA ROMANOWSKA – naczelnik Wydziału Prewencji Społecznej w Gabinecie Komendanta Głównego KG PSP. W służbie od 2003 r. Rzeczniczka idei profilaktyki i edukacji społecznej jako tzw. III filaru ochrony przeciwpożarowej. Druhna ochotniczka – członek zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębem Wielkiem, jednostki włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Propagatorka prewencji społecznej na terenie gminy Dębe Wielkie. W 2015 r. dzięki jej staraniom program „Bezpieczne życie” objął cztery szkoły podstawowe. W 2016 r. zainicjowała program „Zgaś ryzyko”. Jego celem było podniesienie świadomości społecznej dotyczącej pożarów w domach i zatruć tlenkiem węgla. Rezultatem jej działań było wyposażenie mieszkańców gminy Dębe Wielkie w czujniki tlenku węgla. Od 1998 r. honorowy dawca krwi. Wpisana także do Rejestru Dawców Komórek Macierzystych.

MŁ. BRYG. MGR KATARZYNA FIGURSKA – główny księgowy, zastępca dyrektora Biura Finansów w Komendzie Głównej PSP. Z Państwową Strażą Pożarną związana od 1998 r., do służby w Komendzie Głównej PSP przyjęta w 2002 r. Ukończyła studia menedżerskie na Uniwersytecie Warszawskim, studia podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz podyplomowe studia rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej. Interesuje się literaturą, psychologią i współczesnym kinem. W wolnych chwilach uprawia jogging.

o autorze

Redakcja