W piątek 26 października na terenie Portu Lotniczego Lublin odbyły się ćwiczenia służb ratowniczych.

Scenariusz zakładał nieudane lądowanie samolotu pasażerskiego, wyciek i pożar paliwa. Celem ćwiczeń było doskonalenie współdziałania i koordynacji działań służb lotniska oraz podmiotów ratowniczych oraz kontrola poziomu wyszkolenia ratowników, systemów powiadamiania, dysponowania oraz łączności. Sprawdzono stan przygotowania służb ratowniczych do reagowania w sytuacjach zagrożeń lotniczych, plan alarmowania i powiadamiania pracowników, a także funkcjonowanie planu działania w sytuacji zagrożenia portu lotniczego.

Zostały przeprowadzone w oparciu o krajowe przepisy prawne, wytyczne Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) oraz dokumentację operacyjną Portu Lotniczego Lublin.

W pozorowanej akcji ratowniczej udział wzięła Lotniskowa Straż Pożarna, Komendy PSP z Lublina i Świdnika, zespoły ratownictwa medycznego, policja i sztab zarządzania kryzysowego.

Foto. Airport Lublin

o autorze

Redakcja/Łukasz