W ostatnich dniach na terenie radomskiego lotniska realizowane były ćwiczenia zgrywające służb biorących udział w zabezpieczeniu Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AIR SHOW 2018.

Strażacy Państwowej i Wojskowej Straży Pożarnej, ratownicy medyczni i żołnierze uczestniczyli w ćwiczeniach mających na celu cenę oraz sprawdzenie całego systemu – sytemu łączności oraz współdziałania na wypadek zdarzenia, które może mieć miejsce na terenie pokazów.


Każdego dnia pokazów nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników czuwa około sto osób personelu medycznego oraz 25 specjalistycznych zastępów straży pożarnej – wojskowej i cywilnej. Powołany został również wspólny Zespół Bezpieczeństwa, którego zadaniem jest koordynacja działań ratowniczych.

Foto. Arkadiusz Dwulatek/DO RSZ

o autorze

Redakcja/Łukasz