W czwartek 22 kwietnia na terenie 1 Regionalnej Bazy Logistycznej – Skład Dolaszewo odbyły się ćwiczenia zgrywające.

Celem ćwiczeń było doskonalenie współdziałania straży pożarnej z innymi służbami podczas gaszenia pożaru magazynu z paliwem.

Ćwiczono elementy organizacji łączności, dowodzenia i współdziałania, zaopatrzenia wodnego, udzielania poszkodowanym pomocy medycznej, organizacji objazdów i dojazdów do miejsca akcji na teren jednostki – poinformował st. kpt. Grzegorz Orłowski z Komendy Powiatowej PSP w Pile.

W ćwiczeniach udział wzięły zastępy Wojskowej Straży Pożarnej i OSP Szydłowo oraz służba ochrony i patrol Policji. Z powodu sytuacji epidemiologicznej w ćwiczeniach nie wzięła udziału Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego z Piły, obecny był tylko Dowódca JRG 1 Piła.

Foto. mł. chor. Filip Śliwiński