Dziś w Sejmie rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Podczas spotkania swoje punkty informacyjne wystawiła m.in. Policja i Państwowa Straż Pożarna. Funkcjonariusze policji przestrzegali seniorów przed oszustwami metodą „na wnuczka” i „na policjanta”. Strażacy apelowali natomiast o przestrzeganie podstawowych zasadach bezpieczeństwa przy używaniu urządzeń grzewczych i gazowych, w związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym.

Oszuści „na wnuczka” i „na policjanta” wciąż wykorzystują ufność starszych osób. Przestępcy działający tymi metodami, wyłudzają pieniądze od naszych babć, mam, cioć, dziadków, ojców i wujków. W 2014 roku w całej Polsce policjanci odnotowali 1 947 przestępstw tego typu. Straty poniesione w ich wyniku sięgnęły 19 mln złotych! We wrześniu MSW, Policja i Poczta Polska rozpoczęły kampanię informacyjną poświęconą oszustwom „na wnuczka” i „na policjanta”. W ramach akcji wydrukowano 4,5 tys. plakatów i 225 tys. ulotek. Materiały te będą rozpowszechniane wśród starszych osób poprzez placówki Poczty Polskiej. Plakaty i ulotki, które zawierają opis działania oszustów oraz wskazówki, jak się przed nimi ustrzec były rozdawane także podczas spotkania w Sejmie.

Każdy sezon grzewczy to tragiczny bilans ofiar tlenku węgla, nazywanego często „cichym zabójcą”. W Polsce każdego roku, z powodu zatrucia tlenkiem węgla, umiera kilkadziesiąt osób, a kilka razy więcej ulega zatruciu i wymaga hospitalizacji. Podczas sejmowego spotkania strażacy informowali o najczęstszych przyczynach powstawania tlenku węgla oraz o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.  Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw (m.in.: drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy) spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnego do zupełnego spalania.

Obywatelski Parlament Seniorów

Polskie środowiska senioralne tworząc Obywatelski Parlament Seniorów chcą zwrócić uwagę społeczeństwa na problemy osób starszych w Polsce oraz przeciwdziałać wszelkim przejawom dyskryminacji ze względu na wiek. Organizatorom OPS zależy na promowaniu aktywności społecznej i obywatelskiej, wolontariatu osób starszych oraz solidarności wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej. Organizatorem dzisiejszego posiedzenia jest Sejmowa Komisja Polityki Senioralnej pod przewodnictwem posła Michała Szczerby, a wydarzenie swoim patronatem objęła marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa – Błońska.

MSW

o autorze

Redakcja