Na początku lutego (1.02) podczas spotkania wiceministra Jarosława Zielińskiego oraz komendantów służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji omówiony został stan przygotowania Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Policji i Straży Granicznej do lipcowego zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Zebranie miało również na celu porozumienia formacji w podziale prac podczas przygotowywania planu zabezpieczenia poszczególnych zagadnień

Podjęte zostały następujące postanowienia:

  • Zadaniem Strażaków jest rozpoznanie miejsc, w których gromadzić będą się uczestnicy i goście wydarzenia.
  • Policjanci zapewnią bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom na zaplanowanej trasie spotkań młodzieży, w tym także i innych miejscach (np. parkingi).
  • BOR odpowiedzialny będzie za zabezpieczenie delegacji międzynarodowych gości w tym ochronę kolumn samochodowych.
  • W razie konieczności Straż Graniczna może przywrócić okresową kontrolę graniczną. Wiadomo jest także, że SG jest w stanie przyjąć planowaną sporą ilość pielgrzymów.

Światowe Dni Młodzieży 2016

Dzień później (2 lutego) omówiony został między innymi – wstępnie ustalony w Watykanie – plan wizyty Ojca Świętego Franciszka w Krakowie. Kluczowym tematem ze względów zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich uczestników jest samo spotkanie z Ojcem Świętym, na które przewiduje się bardzo dużą liczbę uczestników. Równie ważnymi pod względem bezpieczeństwa okazały się te zagadnienia związane z transportem, miejscami parkingowymi oraz strefami, w których będą przebywać pielgrzymi.

Komendanci wymienionych służb zapewnili również, że na czas ŚDM mają zostać wstrzymane urlopy funkcjonariuszy. Potwierdzona została również informacja, że na teren Małopolski i w efekcie samego Krakowa mają zostać przerzucone odpowiednie siły w celu pomocy zapewnienia porządku obchodów Światowych Dni Młodzieży 2016.

fot. MSWiA

o autorze

Redakcja/K