O bezpieczeństwo wszystkich uczestników Światowych Dni Młodzieży dba łącznie ponad 38 tys. funkcjonariuszy służb podległych MSWiA, w tym ponad 17 tys. policjantów, 11,6 tys. funkcjonariuszy Straży Granicznej, 9 tys. strażaków i 800 funkcjonariuszy BOR. W samym Krakowie nad bezpieczeństwem czuwa około 12 tys. policjantów, w tym m.in. z ruchu drogowego, prewencji i wydziałów kryminalnych oraz ponad 1000 strażaków.

Służby MSWiA wspierają również m.in. Wojsko Polskie, Żandarmeria Wojskowa, Służba Celna oraz Straż Miejska. Początek Światowych Dni Młodzieży przebiega spokojnie i bezpiecznie. Nie odnotowaliśmy żadnych poważnych incydentów. Doszło jedynie do drobnych zdarzeń m.in. kolizji pojazdów przewożących pielgrzymów czy zgubienia dokumentów. – poinformował na konferencji prasowej w Krakowie młodszy inspektor Mariusz Ciarka, rzecznik Komendanta Głównego Policji.

po

Młodszy inspektor Mariusz Ciarka przypomniał, że w Krakowie i w promieniu 100 km od miasta obowiązuje całkowity zakaz używania dronów i innych statków powietrznych. Zakaz nie obowiązuje jedynie służb bezpieczeństwa publicznego oraz samolotów rejsowych. W ramach zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży do 1 sierpnia na terenie województwa małopolskiego i śląskiego obowiązuje również zakaz noszenia broni i przemieszania jej w stanie rozładowanym. Na trasach przemarszu pielgrzymów i w miejscach zgromadzeń można również spodziewać się tzw. „kontroli selektywnych”.

Przypominamy, że na miejsca uroczystości na Błoniach czy w Brzegach nie wolno wnosić niebezpiecznych przedmiotów np. ostrych narzędzi, materiałów pirotechnicznych, czy łatwopalnych cieczy. Obowiązują podobne zasady jak na lotniskach – wyjaśnił młodszy inspektor Mariusz Ciarka.

Policjanci apelują, by zgłaszać im wszelkie przypadki podejrzanych pakunków lub bagaży pozostawionych bez opieki.

po1

Działania Państwowej Straży Pożarnej w zabezpieczeniach ŚDM poprzedziły wielomiesięczne przygotowania. Koncentrowały się głównie na trzech kluczowych zadaniach: czynnościach kontrolno-rozpoznawczych, działaniach operacyjnych i logistycznych. Przygotowując się do zabezpieczeń ŚDM strażacy skontrolowali łącznie blisko 2 tys. obiektów, w tym m.in. bazy noclegowe pielgrzymów, miejsca uroczystości, czy dworce i lotniska. Aktualny poziom zabezpieczeń przeciwpożarowych jest na najwyższym poziomie.

Sebastian Woźniak z małopolskiej komendy poinformował, że strażacy uczestniczą aktualnie w pieszych patrolach dwuosobowych. Strażacy będą obecni w każdym sektorze i  będą udzielać wsparcia pielgrzymom oraz udzielać niezbędnych informacji.

Plan zabezpieczenia obchodów ŚDM  jest modyfikowany każdego dnia i dostosowany do aktualnej sytuacji, w tym m.in. przebiegu uroczystości.  Strażacy są dyslokowani w oparciu o opracowany wcześniej plan zabezpieczenia. – W tym momencie nie odnotowaliśmy żadnych poważniejszych incydentów. Strażacy realizują swoje zadania na bieżąco – zaznaczył kpt. Sebastian Woźniak.

s
Podczas konferencji doktor Małgorzata Popławska, dyrektor Krakowskiego Pogotowania Ratunkowego poinformowała o zabezpieczeniu medycznym Światowych Dni Młodzieży.

Zapewniamy pomoc medyczną w dwóch obszarach. Pierwszy obszar to szpitale i przychodnie specjalistyczne, w których o zdrowie pielgrzymów dba kilka tysięcy osób personelu medycznego. Natomiast drugi obszar to opieka „przedszpitalna”, w ramach której pracuje 3,5 tys. osób przeszkolonych w udzielaniu kwalifikowanej pomocy przedmedycznej – powiedziała doktor Popławska.

Piesze patrole pomocy przedmedycznej można spotkać we wszystkich miejscach, w których przebywają pielgrzymi. Poza patrolami pomocy przedmedycznej na miejscach uroczystości funkcjonują namioty szpitalne. W dyspozycji Krakowskiego Pogotowania Ratunkowego jest ponad 100 wyjazdowych zespołów ratunkowych oraz lotnicze zespoły ratunkowe. W razie potrzeby możliwe jest wsparcie z innych województw.

med

Na tę chwilę odnotowaliśmy jedynie interwencje medyczne związane z drobnymi dolegliwościami np. bólami brzucha – podkreśliła doktor Małgorzata Popławska.

Zabezpieczenie medyczne Światowych Dni Młodzieży wspiera również Ministerstwo Obrony Narodowej, które w Balicach dysponuje 20 czteronoszowymi karetkami wojskowymi (mogą w tym samym czasie przetransportować 80 osób).

_DSC0409

Przedstawicielka służb medycznych zaapelowała, by pielgrzymi, którzy na stałe przyjmują jakieś lekarstwa pamiętali, aby zabrać ze sobą ich odpowiednią ilość. Starajmy się dostosować strój do panującej temperatury. W razie upałów nie zapominajmy o nakryciu głowy i regularnym piciu wody.

Źródło: MSWiA
Zdjęcia: Remiza.pl

o autorze

Redakcja