Służby podległe MSWiA grają z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy!

Minister Marcin Kierwiński z ogromnym entuzjazmem ogłosił zaangażowanie funkcjonariuszy i pracowników Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa w bieżący finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W ramach tej szlachetnej inicjatywy, służby podległe MSWiA nie tylko wezmą czynny udział, ale także będą pilnować bezpieczeństwa kwestujących wolontariuszy.

Minister Kierwiński skierował do załóg poszczególnych służb list, w którym zachęcał do włączenia się w 32. edycję WOŚP. Jego celem jest zaangażowanie funkcjonariuszek, funkcjonariuszy oraz pracowników wymienionych służb w tę chwalebną inicjatywę.

“W ciągu wielu lat Polki i Polacy aktywnie wspierają zbiórkę organizowaną przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, przyczyniając się do zebrania imponującej kwoty blisko 2 miliardów złotych. To świadczy o wielkości i otwartości naszych serc, gdy potrzebującym ofiarowujemy swoją pomoc. Mam pewność, że podobnie będzie i w tym roku, kiedy raz jeszcze otworzymy serca, wspierając Orkiestrę” – napisał minister spraw wewnętrznych i administracji.

Szef MSWiA podkreślił, że pomoc innym to jedno z najważniejszych zadań Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa.

“Wasza codzienna służba stawia Was w obliczu ludzkiego cierpienia, udzielacie pomocy ofiarom wypadków czy przestępstw. Jesteście świadomi, że życie i zdrowie stanowią najwyższe wartości. Dlatego z głębi serca wierzę, że aktywnie zaangażujecie się w tegoroczny finał WOŚP, udzielając pomocy potrzebującym” – zaapelował w liście kierowanym do funkcjonariuszy.

“Jestem pewien, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, wspierana przez Funkcjonariuszy, Funkcjonariuszki oraz Pracowników Cywilnych Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa, będzie grać aż do końca świata i o jeden dzień dłużej!” – podkreślił minister spraw wewnętrznych i administracji.

Tematem tegorocznego finału WOŚP są “Płuca po pandemii”, a zebrane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla oddziałów pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych.

Exit mobile version