W dniach 16 -18 października na terenie kraju przeprowadzone zostało ćwiczenie Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania pod kryptonimem ‘PATROL-18’.

Ćwiczenie składało się z trzech epizodów: skażenie materiałem promieniotwórczym w pociągu pasażerskiego Berlin – Warszawa, wyłowienie przez cywilny statek bojowego środka trującego w pobliżu portu w Dziwnowie oraz próba nadania na Terminalu Cargo przesyłki zawierającej improwizowany ładunek wybuchowy z niebezpieczną substancją.

W trakcie Patrolu – 18 prowadzone były działania po wystąpieniu zagrożenia skażeniami chemicznymi, biologicznymi i promieniotwórczymi. Głównym celem ćwiczenia było doskonalenie procedur uruchamiania poszczególnych elementów KSWSiA poprzez wykorzystanie scenariuszy zdarzeń wprowadzających sytuacje kryzysowe, wypracowanie ocen i analiz eksperckich, zaleceń w kwestii dalszego postępowania, a także sprawdzenie procedur wymiany informacji i sposobu koordynacji działań prowadzonych przez poszczególne służby i instytucje.

W ćwiczeniu udział wzięli żołnierze, funkcjonariusze policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz pracownicy zajmujący się problematyką zarządzania kryzysowego – w sumie 3000 osób. Zaangażowanych było 250 podmiotów, w tym z resortów: obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, środowiska, gospodarki morskiej, rolnictwa, finansów, a także 16 wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego.

Foto. za RCB

o autorze

Redakcja/Łukasz