W tym roku firma Szczęśniak Pojazdy Specjalne wykonała dla Zakładowej Straży Pożarnej Zakładów Azotowych „Kędzierzyn” S.A. nietypowy samochód.

Bazę dla pojazdu stanowi niespotykana często straży podwozie Renault gamy C o układzie napędowym 6×2. Silnik Pojemność o pojemności 10,8 l dysponuje mocą 380 KM i jest sprężony zautomatyzowaną 12 biegową skrzynią Optidriver. Zawieszenie z dużą rezerwą masy dysponuje nośnościami rzędu 8 ton (przód), 11,5 t oś środkowa oraz  7,5 t dla osi tylnej wleczonej. Zabudowa pojazdu składa się ze zbiornika do przewożenia ciekłego dwutlenku węgla oraz skrytki sprzętowej w przedniej części.

Jest to bardzo nietypowy pojazd strażacki służący do gaszenia pożarów, nie za pomocą wody, ale ciekłego dwutlenku węgla, który jest przewożony w zbiorniku o pojemności aż 4 m³. Dodatkowo pojazd posiada drugą funkcję gaśniczą dzięki zawartości agregatu proszkowego o pojemności 250 kg umieszczonego w zabudowanej skrytce sprzętowej w przedniej części.

Samochód wyposażony w zbiornik do przewożenia ciekłego dwutlenku węgla o pojemności zbiornika min. 4m³. Zbiornik dla CO₂ jest izolowany, posiadać zawór bezpieczeństwa oraz agregat skraplający. Ciśnienie w zbiorniku nominalne minimum 18 bar.  Dwutlenek węgla (CO2) jest gazem bezbarwnym, bezwonnym i nieprzewodzącym elektrycznie. W warunkach normalnych (temperatura otoczenia około 20°C, ciśnienie atmosferyczne rzędu 1000 hPa) jego gęstość jest w przybliżeniu półtorakrotnie większa niż gęstość powietrza atmosferycznego. Dla celów gaśniczych nie produkuje się dodatkowych ilości CO2, lecz uzyskuje się go jako produkt uboczny z procesów technologicznych lub ze źródeł naturalnych.

Dwutlenek węgla gasi pożar poprzez zmniejszenie zawartości tlenu w powietrzu do ilości, przy której tlen nie podtrzymuje procesu spalania, a także przez absorpcję ciepła ze środowiska pożaru (efekt chłodzący). Tego typu urządzenia gaśnicze przyczyniają się do zmniejszenia emisji CO2 poprzez ograniczenie powstawania CO2 i innych gazów szkodliwych dla środowiska podczas pożarów. Tym samym nie ma powodów do zabraniania stosowania CO2 jako środka gaśniczego ze względu na ochronę środowiska naturalnego, wręcz przeciwnie – zwalczanie pożarów przy pomocy CO2 służy ochronie środowiska. 

Po obu stronach pojazdu zamontowane linie szybkiego natarcia do gaszenia dwutlenkiem węgla zakończone prądownicami z uchwytami izolowanymi termicznie. Wydajność jednej linii szybkiego natarcia powinna umożliwiać podawanie dwutlenku węgla przez minimum 30 minut.

Dodatkowo pojazd został wyposażony w agregat proszkowy 250 kg przeznaczony do gaszenia instalacji wysokoprądowych z zwijadłem w przedniej skrytce, wentylator oddymiający, Zapasowe aparaty powietrzne nadciśnieniowe czy Ubranie specjalne chroniące przed promieniowaniem cieplnym i płomieniem.

Źródło: Szczęśniak PS

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl