SP PSP Bydgoszcz podsumowała półrocze

Ponad 200 absolwentów i 85 szkoleń – Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy podsumowała półrocze.

Według stanu na 28 czerwca w bydgoskiej szkole przeprowadzono pięć szkoleń podstawowych w zawodzie strażak, które ukończyło 208 osób, z czego 181 strażaków Państwowej Straży Pożarnej i 27 osób z pozostałych jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Odbyło się 85 różnego rodzaju szkoleń, kursów i warsztatów tematycznych. Najwięcej, bo 70 zorganizowano i przeprowadzono szkoleń z zakresu doskonalenia zawodowego dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych w Państwowej Straży Pożarnej.

Natomiast funkcjonująca w szkole Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza od 1 stycznia do 28 czerwca wyjeżdżała do 323 zdarzeń, z czego 171 to miejscowe zagrożenia, 130 – pożary i 22 – fałszywe alarmy.

Foto. SP PSP Bydgoszcz

Exit mobile version