Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego ‘BIAŁA 1’

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego ‘BIAŁA 1’ jest jedną z trzech tego typu grup działających w województwie lubelskim.

Grupa funkcjonuje na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Białej Podlaskiej.

SGRChem-Eko ‘BIAŁA 1’ realizuje poziom gotowości operacyjnej A.

Obszar chroniony obejmuje miasto Biała Podlaska oraz powiaty: bialski, radzyński, parczewski; w województwie mazowieckim powiat łosicki.

W skład grupy wchodzą:

341[L]26 – Ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy MAN TGM 18.340.

Posiada zbiornik wody o pojemności 5000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 500 litrów, autopompę o wydajności 3600 l/min, armaturę wodno-pianową, zestaw ratownictwa technicznego, sprzęt burzący, zestaw ratownictwa medycznego, aparaty OUO, podręczny sprzęt gaśniczy itp.

Foto. KP PSP Biała Podlaska

341[L]43 – Średni samochód ratownictwa technicznego Scania P370.

Wyposażony jest w żuraw o maksymalnym udźwigu 1000 kilogramów przy maksymalnym wysięgu, wyciągarkę, generator prądu, agregat prądotwórczy, trzy zestawy narzędzi hydraulicznych firmy Lukas, podpory stabilizacyjne, poduszki pneumatyczne, zestaw pilarek, zestaw PSP-R1, defibrylator, zestaw ratownictwa wysokościowego, platforma ratownicza, wentylator, drabiny, kamera termowizyjna itp.

Foto. KP PSP Biała Podlaska

341[L]60 – Średni samochód ratownictwa chemicznego Scania P500.

Na wyposażeniu znajduje się sprzęt podzielony na grupy: wyposażenie indywidualne i środki ochrony indywidualnej; pompy do ratownictwa chemicznego; armatura i osprzęt do pomp; narzędzia ratownicze, pomocnicze i osprzęt dla straży pożarnej; podręczny sprzęt gaśniczy; sorbenty i neutralizatory; sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności; sprzęt ratownictwa medycznego i osprzęt pomocniczy. Do tego maszt oświetleniowy i generator prądu.

Foto. KP PSP Biała Podlaska

341[L]91 – Lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy Mitsubishi L200.

Foto. KP PSP Biała Podlaska
Exit mobile version