Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego ‘KIELCE’ funkcjonuje od 1995 roku i jest jedną z trzech tego typu grup w województwie świętokrzyskim.

Grupa funkcjonuje na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Kielcach. Obecnie liczy 96 strażaków, którzy posiadają przeszkolenie i uprawnienia zgodne z ‘Zasadami organizacji ratownictwa chemicznego i ekologicznego w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym’.

W skład grupy wchodzą następujące samochody:

Ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy MAN TGM 18.340/Moto Truck. Wyposażony w zbiornik wody o pojemności 5000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 500 litrów, autopompę o wydajności 3200 litrów na minutę, armaturę wodno-pianową, sprzęt burzący, pilarki, zestaw ratownictwa technicznego, sprzęt ratownictwa medycznego itp.

Ciężki samochód ratownictwa technicznego Renault Kerax/WISS. Na wyposażeniu znajduje się żuraw hydrauliczny o udźwigu 6 ton, wyciągarkę o uciągu 13,3 t, generator prądotwórczy, zestawy narzędzi hydraulicznych, pilarki, sprzęt burzący, sprzęt pomiarowy itp.

Ciężki samochód ratownictwa chemicznego Mercedes Benz Atego 1526/ Szczęśniak. Stanowi bazę sprzętową dla grupy.

Lekki samochód rozpoznania chemicznego Mercedes Sprinter 4×4/WISS, na wyposażeniu posiada sprzęt do rozpoznania i stwierdzenia oraz stopnia skażenia.

Lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy Ford Ranger.

SGRChem-Eko ‘KIELCE’ realizuje poziom gotowości operacyjnej A, B, C.

Obszar chroniony

Poziom gotowości A

  • województwo świętokrzyskie z wyjątkiem powiatu kazimierskiego,
  • powiaty województwa mazowieckiego: przysuski, szydłowiecki, radomski, miasto Radom.

Poziom gotowości B

  • miasto Kielce, powiaty: kielecki, buski, jędrzejowski, pińczowski, włoszczowski.

Poziom gotowości C

  • województwo świętokrzyskie z wyjątkiem powiatu kazimierskiego.

 

Foto. własne, KM PSP Kielce 

o autorze

Redakcja/Łukasz