Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Technicznego – 2021

Rozpoczynamy nowy cykl poświęcony specjalistycznym grupom, które działają w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Na pierwszy ogień idą Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Technicznego.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego ratownictwo techniczne jest realizowane w zakresie:

Podstawowym – obejmuje czynności ratownicze wykonywane przez wszystkie jednostki Państwowej Straży Pożarnej, jednostki ochrony przeciwpożarowej i inne podmioty, które deklarują gotowość do realizacji zadań według możliwości organizacyjno – sprzętowym i wyszkolenia.,

Specjalistycznym – przez specjalistyczne grupy ratownictwa technicznego PSP i inne podmioty KSRG, których wyszkolenie i wyposażenie pozwala realizować specjalistyczne czynności ratownicze.

Poziom gotowości operacyjnej

W zależności od liczebności dostępnych strażaków, ich kwalifikacji i wyposażenia technicznego Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Technicznego utrzymują gotowość na dwóch poziomach: A i B.

Poziom gotowości A – zdolność do podjęcia zadań z ratownictwa technicznego w zakresie podstawowym, rozpoznanie i identyfikacja zagrożenia, zabezpieczenie strefy działań, w tym wyznaczenie i oznakowanie strefy zagrożenia, włączenie  lub wyłączenie instalacji, urządzeń i mediów mających wpływ na bezpieczeństwo, dotarcie i wykonanie dostępu do zagrożonych lub poszkodowanych, udzielenie kwalifikowanie pierwszej pomocy, ewakuacja poza strefę zagrożenia, przygotowanie dróg i przejść ewakuacji lub do zagrożonych osób, ewakuacja zwierząt poza strefę zagrożenia, ocenianie rozmiarów powstałego zagrożenia i prognozowanie jego rozwoju, oświetlenie miejsca zdarzenia i jego zabezpieczenie, stabilizacja, cięcie, rozpieranie, podnoszenie lub przenoszenie konstrukcji, instalacji, urządzeń, przeszkód naturalnych i sztucznych w celu zlikwidowania lub ograniczenia zagrożenia.

Skład: Co najmniej 36 strażaków, w tym co najmniej 12 z uprawnieniami hakowego, 6 z uprawnieniami do obsługi samochodów i sprzętu stanowiących wyposażenie grupy.

Do zapewniania gotowości operacyjnej: Co najmniej 6 strażaków, w tym dwóch z uprawnieniami hakowego i dwóch z uprawnieniami do obsługi samochodów i sprzętu.

Poziom gotowości B – zdolność do podjęcia zadań z ratownictwa technicznego w zakresie podstawowym, wykonanie zadań dla SGRT poziomu gotowości A i wsparcie działań w dodatkowy sprzęt w szczególności żuraw samojezdny.

Skład: Co najmniej 54 strażaków, w tym co najmniej 30 z uprawnieniami hakowego, 18 z uprawnieniami do obsługi samochodów i sprzętu stanowiących wyposażenie grupy.

Do zapewniania gotowości operacyjnej: Co najmniej 9 strażaków, w tym 5 z uprawnieniami hakowego i trzech z uprawnieniami do obsługi samochodów i sprzętu

Rozmieszczenie 

W tej chwili poziom gotowości operacyjnej A realizują Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Technicznego ‘BOLESŁAWIEC’, ‘KUJAWY’ (KM PSP Włocławek, KP PSP Żnin), ‘TARNÓW’, ‘GDAŃSK’, ‘BIELSKO-BIAŁA’, ‘TECHNIKA’ (KM PSP Konin, KP PSP Ostrów Wlkp.), ‘SZCZECIN’ i ‘SZKOŁA CZĘSTOCHOWA’.

Poziom gotowości operacyjnej A i B realizują Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Technicznego ‘WROCŁAW-4’, ‘TORUŃ’ (JRG 1 Toruń, KP PSP Świecie), ‘LUBLIN 3 PUŁAWY’, ‘ŚWIEBODZIN’, ‘ŁÓDŹ’, ‘KRAKÓW’, ‘WARSZAWA-8’, ‘BRZEG’, ‘RZESZÓW-3’, ‘BIAŁYSTOK’, ‘TCZEW’, ‘DĄBROWA GÓRNICZA – GLIWICE’, ‘KIELCE’, ‘ŻURAW’ (JRG 1 Olsztyn, KP PSP Ostróda) i ‘POZNAŃ-7’.

Wyposażenie

Grupa poziomu gotowości A składa się z :

Lekkiego samochodu operacyjnego lub lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego dla Dowódcy/Zastępcy Dowódcy SGRT,

Średniego lub ciężkiego samochodu ratownictwa technicznego wyposażonego we wciągarkę hydrauliczną, żuraw hydrauliczny, generator prądotwórczy i maszt oświetleniowy,

Ciężkiego samochodu ratownictwa technicznego/drogowego wyposażonego we wciągarki, żuraw hydrauliczny  i ramię holownicze z odchylanym wysięgnikiem i belką do montażu końcówek roboczych.

Grupa poziomu B powinna składać się ze wspomnianych wyżej samochodów i żurawia samojezdnego o udźwigu minimum 30 ton.

Exit mobile version