Doszło do poważnego spięcia pomiędzy Komendantem Główny PSP a Związkami Zawodowymi, które działają w Państwowej Straży Pożarnej. Dzisiaj szef MSWiA Joachim Brudziński zażądał wyjaśnień.

Powodem jest forma akcji protestacyjnej strażaków ze Związku Zawodowego Strażaków Florian i NSZZ Pracowników Pożarnictwa. Komendantowi Suskiemu miało się nie spodobać oflagowanie strażnic i samochodów ratowniczo – gaśniczych.

23 lipca wysłał do wszystkich Komendantów Wojewódzkich PSP pismo, w którym zasugerował usunięcie wszystkich flag i banerów. Według Onetu powołał się przy tym na ustawę o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.

Uprzejmie przypominam, że symbole Rzeczpospolitej Polskiej (w tym flaga państwowa RP) podlegają szczególnej ochronie prawnej, a obowiązkiem każdego obywatela jest otaczanie ich czcią i szacunkiem – napisał.

Z kolei flagi i banery umieszczone na samochodach ratowniczo – gaśniczych według Komendanta mogą stanowić zagrożenie na strażaków znajdujących się w wozie i innych uczestników ruchu drogowego. Zaznaczył też, że oznakowanie nie jest „elementem stanowiącym części przewidzianego dla tej formacji oznakowania pojazdów”.

W Związkach Zawodowych zawrzało. Przewodniczący związków wysłali do Leszka Suskiego dwa pisma, w pierwszym domagają się cofnięcia dyspozycji o usunięciu flag i banerów, według nich to łamanie uprawnień związków, które wynikają z konstytucji i ustaw. Drugie pismo to opinia prawna sporządzona przez kancelarię związkową.

Po publikacji artykuł Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało oświadczenie.

Szef MSWiA Joachim Brudziński poprosił gen. brygadiera Leszka Suskiego, komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, o wyjaśnienia dotyczące pisma skierowanego do komendantów wojewódzkich. Jednocześnie minister podkreślił, że absolutnie nie ma mowy o jakimkolwiek zabranianiu strażakom umieszczania flag związkowych na budynkach i pojazdach PSP.

Z informacji przekazanej przez komendanta głównego PSP wynika, że pismo dotyczyło jedynie właściwego, zgodnego z przepisami eksponowania flag na budynkach i pojazdach PSP. Chodziło zwłaszcza o zachowanie zasad bezpieczeństwa. Flagi na pojazdach muszą być zawsze przymocowane w taki sposób, aby nie zagrażały bezpieczeństwu innych uczestników ruchu drogowego i samych strażaków.

Minister Joachim Brudziński zaznaczył, że strażacy – tak samo jak inne służby mundurowe – mają prawo do wyrażania swoich postulatów w akcji protestacyjnej.

Na podstawie Onet.pl

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl