Praktyczna realizacja zapisów podpisanego w maju porozumienia była jednym z tematów spotkania Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Mirosława Różańskiego z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadierem Wiesławem Leśniakiewiczem.

Podczas spotkania Panowie generałowie mieli okazję wymienić wnioski w zakresie praktycznej realizacji porozumienia, które zostało zawarte w dniu 25 maja 2015 r. pomiędzy Dowódcą Generalnym RSZ i Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej. Podpisanie dokumentu było konsekwencją reformy SKiD SZ RP i konieczności zapewnienia sprawnego współdziałania w trakcie realizacji ustawowych zadań przez obie instytucje.

Dokument określa szczegółowy zakres i zasady współdziałania jednostek Państwowej Straży Pożarnej i Wojska Polskiego. Został opracowany na podstawie analogicznych porozumień z komendantami głównymi Policji i Straży Granicznej. Porozumienie przewiduje, że współpraca wojska i straży pożarnej przyjmie formę wymiany informacji oraz wsparcia technicznego, osobowego i infrastrukturalnego. Przedsięwzięcia te przysłużą się realizacji wspólnych zadań szkoleniowych i ćwiczebnych oraz doskonaleniu procedur.

img_8227

Ostatnio przedstawiciele KG PSP wraz z funkcjonariuszami Straży Granicznej i Policji uczestniczyli w treningu sztabowym DG RSZ pk. Model -15, ponadto zostali zaproszeni do udziału w części dowódczo-sztabowej jesiennych manewrów Dragon -15.

Tekst & foto. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych

o autorze

Redakcja