W przyszłym roku w Polsce odbędzie się Spotkanie Globalne Międzynarodowej Grupy Doradczej ds. Poszukiwania i Ratownictwa INSARAG – poinformowała Komenda Główna PSP.

Uzgodnienia dotyczące realizacji trzeciego Spotkania Globalnego INSARAG w 2020 roku w Polsce były głównym tematem wizyty w dniach 14-16 stycznia trzyosobowej delegacji Sekretariatu Międzynarodowej Grupy Doradczej ds. Poszukiwań i Ratownictwa. Winston Chang, który przewodniczył delegacji, złożył podziękowania za zaangażowanie Państwowej Straży Pożarnej w działania INSARAG na ręce gen. brygadiera Leszka Suskiego – Komendanta Głównego PSP.

Rola gospodarza 3. Spotkania Globalnego INSARAG jest znaczącym wyróżnieniem dla Polski oraz uznaniem dla aktywności naszego kraju na forum ONZ, potwierdzonej m.in. udziałem grup poszukiwawczo-ratowniczych PSP w zagranicznych operacjach ratowniczych, a także czynnym uczestnictwem ekspertów PSP w tworzeniu standardów międzynarodowych oraz w procesie certyfikacji i podnoszenia potencjału zagranicznych grup poszukiwawczo-ratowniczych – poinformowała Komenda na swojej stronie.

Poprzednie Globalne Spotkania INSARAG odbyły się w 2010 roku w Japonii i 2015 roku w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

INSARAG to, funkcjonująca pod auspicjami ONZ, globalna sieć ponad 80 krajów i organizacji, zajmująca się problematyką międzynarodowych działań poszukiwawczo-ratowniczych po katastrofach, w tym przede wszystkim po trzęsieniach ziemi. Organizacja ustanowiła i na bieżąco aktualizuje minimalne standardy grup poszukiwawczo-ratowniczych wysyłanych do działań zagranicznych oraz metodologię wielostronnej koordynacji operacji ratowniczych.

Foto. KG PSP

o autorze

Redakcja/Łukasz