Z powodu pandemii koronawirusa organizatorzy postanowili przełożyć Spotkanie Globalne INSARAG, które miało odbyć się w Polsce.

Spotkanie Globalne Międzynarodowej Grupy Doradczej ds. Poszukiwania i Ratownictwa INSARAG miało odbyć się w październiku w Warszawie. Organizatorzy planowali, że uczestnicy przyjmą tak zwaną ‘Deklarację Warszawską’, w której znalazły się kierunki rozwoju INSARAG na lata 2020-2025.

Miało to być również zwieńczenie rocznego przewodnictwa Polski w Grupie Regionalnej INSARAG Afryka/ Europa/ Bliski Wschód.

Teraz zaplanowano, że Spotkanie Globalne odbędzie się w dniach 3-8 października 2021 roku, miejsce pozostaje bez zmian, będzie to Warszawa. Poprzednie Spotkania Globalne odbyły się w 2010 roku w Japonii i 2015 roku w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

INSARAG to, funkcjonująca pod auspicjami ONZ, globalna sieć ponad 80 krajów i organizacji, zajmująca się problematyką międzynarodowych działań poszukiwawczo-ratowniczych po katastrofach, w tym przede wszystkim po trzęsieniach ziemi. Organizacja ustanowiła i na bieżąco aktualizuje minimalne standardy grup poszukiwawczo-ratowniczych wysyłanych do działań zagranicznych oraz metodologię wielostronnej koordynacji operacji ratowniczych.

Foto. KG PSP

o autorze

Redakcja/Łukasz