Tematem wczorajszego spotkania było przedstawienie propozycji rozdziału środków na podwyżki dla funkcjonariuszy i pracowników służby cywilnej (tzw. średnich) zgodnie z ustawą modernizacyjną i uzgodnienie wspólnego stanowiska w przedmiotowym zakresie.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP przedstawił propozycję nowego podziału średnich dla poszczególnych komend miejskich/powiatowych PSP, która polega na zmniejszeniu różnic pomiędzy komendami z najwyższymi średnimi a komendami z najmniejszymi średnimi. Komendant dodał, że nie widzi żadnego uzasadnienia dla tak dużych różnic.

Zmiana polegać będzie na tym, że pięć komend z najniższymi średnimi dostanie wyższe środki kosztem pięciu komend z najwyższymi średnimi. Mł. bryg. Andrzej Bartkowiak wyjaśnił przedstawicielom związków zawodowych szczegółowe wyliczenia w tym zakresie. Następnie Komendant przedstawił propozycję rozdziału środków dla pracowników cywilnych i korpusu służby cywilnej w odniesieniu, do których przeanalizowano zakresy zadań i odpowiedzialności na danym stanowisku w celu dostosowania wysokości podwyżki w tym zakresie oraz wzrostu najniższych uposażeń.

Ideą rozdziału środków jest zmniejszenie dysproporcji finansowych w uposażeniach i wynagrodzeniach w taki sposób, by najwyższe podwyżki trafiły dla funkcjonariuszy będących na najniższych grupach, aby umożliwić przeszeregowanie na wyższe grupy, aw stosunku do pracowników cywilnych, by najwyższe podwyżki trafiły dla najmniej zarabiających.

Komendant nakazał, aby bez zbędnej zwłoki (w momencie przekazania środków finansowych) uzgadniać ich podział w powiatach. Zwrócił się też do przedstawicieli związków zawodowych, aby przygotować się merytorycznie do rozmów z kierownictwem komend w zakresie podwyżek uposażeń.

Ponadto ustalono termin cyklicznych spotkań Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z przedstawicielami związków zawodowych, które odbywać się będą w pierwszy piątek kwartału. Wielkopolski Komendant poprosił, aby na bieżąco podczas spotkań strona społeczna przekazywała swoje oczekiwania, tematy do realizacji, ewentualne problemy do rozwiązania.

Opracowała: st. kpt. Alicja Borucka

Zdjęcie: Paulina Kozieł

o autorze

Redakcja