Funkcjonariusz OSP i PSP może pomagać nie tylko w czasie akcji ratowniczo-gaśniczych. Wielu strażaków uczestniczy w różnych przedsięwzięciach służących mieszkańcom swojej gminy, powiatu, województwa lub kraju. Począwszy od remontów obiektów użyteczności publicznej po zbiórki pieniędzy w czasie finałów WOŚP. Oddają też krew.

W dniu 2 marca 2011 roku w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku przy ul.Beniowskiego odbyło się spotkanie Klubu Honorowych Dawców Krwi przy KM PSP w Gdańsku, w czasie którego podsumowano działalność w roku 2010.
Punktualnie o 10:00, w nowo wyremontowanej Sali Konferencyjnej Prezes Klubu mł. kpt. Sylwester Kochanowicz przywitał wszystkich zebranych członków i gości na czele z Komendantem Miejskim PSP w Gdańsku st. bryg. Wojciechem Prusakiem. Zebranie rozpoczęło się od podsumowania mijającego roku. Klub może poszczycić się oddaniemponad 20 litrów krwi i jej składników. Jest to bardzo zadowalający wynik.

Dowódca JRG-2 PSP Gdańsk-Śródmieście kpt. mgr inż. Erwin Mazurna ręce Prezesa Klubu HDK złożył dwa puchary za zajęcie II miejsca, które jednostka wywalczyła w V plebiscycie „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”. Komendant Miejski PSP podziękował krwiodawcom za bezinteresowną pomoc, jaką udzielają innym. Oddana przez członków klubu krew trafia do osób jej potrzebujących – pacjentów Trójmiejskich szpitali. Komendant Miejski PSP w Gdańsku podkreślił, że członkowie klubu pokazują, iż strażacy mogą ratować ludzi również w taki niekonwencjonalny sposób nie tylko w czasie udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Po tych jakże ważnych słowach, dla wszystkich zebranych osób Prezes Klubu wraz z Komendantem Miejskim PSP przystąpili do wręczenia podziękowań i odznaczeń zasłużonym krwiodawcom. Jedno z podziękowań otrzymałktóry jest prawdziwym czempionem wśród honorowych dawców krwi klubu. Dh Bolesław Kaczmarek ma 60 lat i jest najstarszym członkiem Klubu HDK przy KM PSP w Gdańsku. W okresie 20.10.2001r. – 2.03.2011r. oddał ponad 38,5 litrów krwi. Posiada on specyficzną grupę krwi – 0 Rh – (minus). Taką grupą krwi poszczycić się może jedynie 6% mieszkańców naszego kraju. Jest ona przyjmowana przez wszystkich biorców. Szczególnie jest to istotne dla innych posiadaczy tej grupy krwi, gdyż dawca i biorca w tym przypadku muszą być w 100% zgodni.

W czasie klubowego spotkania dh Bolesław Kaczmarek otrzymał największą pamiątkową statuetkę spośród wszystkich rozdanych . Prezes Klubu podkreślił, że i tak jest ona za mała biorąc pod uwagę jego zasługi dla strażackiego krwiodawstwa w Gdańsku.
W czasie zebrania przyjęto też w poczet członków nowych klubowiczów – honorowych dawców krwi oraz zachęcono wszystkich zebranych do jeszcze aktywniejszego działania w 2011 roku.

Spotkanie zakończone zostało wspólnym pamiątkowym zdjęciem.

Więcej o działalności Klubu HDK przy KM PSP w Gdańsku przeczytać można na stronie www.kmpsp.gda.pl w zakładce KLUB HDK

Tekst i zdjęcia: Chosse

o autorze

Redakcja